SONA CRUISE 2

V dnešním článku bych se s vámi ráda podělila o své zkušenosti s vodotěsným stimulátorem klitorisu Sona Cruise 2, který jsem od Vánoc testovala. Švédského výrobce erotických pomůcek Lelo mám ráda, přijde mi, že ze všech na trhu dostupných erotických hraček má nejpropracovanější a nejzajímavější design. Miluju jednoduchost a nadčasovou eleganci u všeho, takže mě všemožné divoké kombinace barev, které jsou občas pro některá dilda typické, spíš děsí, než vzrušují. Pro všechny produkty od Lelo je typický luxusní jednoduchý vzhled jak výrobků, tak i samotného obalu.

Na Sonu Cruise 2 jsem se těšila především proto, že funguje na úplně jiném principu než ostatní podtlakové vibrátory, které vlastním. Místo použití vibračního motoru, což má většina stimulátorů klitorisu, používají tyto hračky ke stimulaci klitorisu ultrazvukové impulzy a vlny. Výrobce navíc uvádí, že Sona je díky tomu schopná stimulovat celý klitoris, nejen jeho vnější část, jak to právě dělají jiné podtlakové pomůcky.

In today's article, I would like to share with you my experience with the waterproof clit stimulator Sona Cruise 2, which I have been testing since Christmas. I appreciate on the Swedish brand of erotic toys Lelo the sophisticated and interesting product design. I love the simplicity and timeless elegance of everything, so the tacky color combinations that are sometimes typical of some dildos scare me rather than excite me. All Lelo products are characterized by a luxurious, simple appearance of both the products and the packaging itself.

I was looking forward to the Sona Cruise 2 mainly because it works on a completely different principle than the other vacuum vibrators I own. Instead of using a vibrating motor, which most clitoral stimulators have, these toys use ultrasound pulses and waves to stimulate the clitoris. In addition, the producer states that Sona is able to stimulate the entire clitoris, not just its outer part, as other vacuum toys do.

Takže pokud jste házeli všechny hračky (Womanizer, Satisfyer i jiné podobné produkty, kterých je na trhu celá řada) na bázi sání do jednoho pytle, tak Sona 2 sem nepatří. Nepatřím mezi technicky nejzdatnější jedince, rozhodně jsem neměla v plánu Sonu ani jiné podtlakové pomůcky, které doma vlastním, rozebírat jako kutil Tim s cílem zkoumat a porovnávat jejich vnitřnosti, ale tohle téma mě celkem zaujalo, takže pokud i vy chcete vědět víc, než si jenom přečíst můj hodně zjednodušený popis, tak vám doporučuju podívat se na video od výrobce.

Víte, že podtlakové pomůcky miluju, osobně je nazývám instantním orgasmem, protože neznám nic, co funguje takhle rychle a stoprocentně. Co si budeme povídat, v dnešním nejistém a neustále se měnícím světě je fajn vědět, že některé věci fungují stále stejně.

Fialového fešáka Sonu jsem si zamilovala ihned po otevření balíčku. Dorazil jako všechny hračky od Lela v luxusním černém minimalistickém obalu s jemným zlatým nápisem. Pokud plánujete jakoukoliv hračkou od této značky někoho obdarovat, tak určitě nešlápnete vedle, už jenom balení a saténový pytlíček pro bezpečné uschování, který dostanete, celkový WOW EFEKT umocní.

In case, you lump together all the toys (Womanizer, Satisfyer and other similar products, many of which are on the market) on the basis of suction into one group, then Sona 2 does not belong here. I'm not one of the most technically proficient people, I didn't want to destroy Sona or other vacuum tools I own at home like Tim Taylor from Home Improvment to examine and compare their internal components. But I'm very interested in this topic, so if you want to know more than just read my very simplified description, so I recommend you watch the video from Lelo, where they explain everything clearly and nicely.
You know that I love vacuum toys, I personally call them ´instant orgasms´, because I don't know anything that works so fast and one hundred percent.

I fell in love with the purple handsome Sona right after opening the package. He's arrived, like all toys from Lelo, in a luxurious black minimalist package with a delicate gold inscription. If you are planning to give any toy from this brand to someone, then you will definitely not put a foot wrong, just the packaging and satin bag for safe home storage, which you will receive for free, will enhance the overall WOW EFFECT.

Předpokládám, že nad obalem, byť sebehezčím, nikdo nezvlhnete ani nedosáhnete vyvrcholení, nebo alespoň já rozhodně ne. Takže pojďme na recenzi. Jak už jsem zmiňovala, Sona 2 má perfektní tvar tak ideálně do ruky, krásně se vám bude držet, ať už si s ní budete užívat sama nebo ji zapojíte do svých milostných hrátek s partnerem. Stimulátor klitorisu je vyroben z jemného silikonu, který já osobně nazývám hedvábný, takže je radost si s ním přejíždět po nejintimnějších partiích.

Hračku jsem poctivě testovala nejdříve sama a potom i s partnerem. Moje osobní zkušenost je taková, že orgasmus není ultra rychlý, ale rychlý, nicméně o to intenzivnější. S Womanizerem je to skutečně otázka pár sekund, v případě Sona to trvá možná 2–3krát delší dobu, což pořád spadá do kategorie „instantní orgasmus“, ale celkový prožitek je velmi odlišný, hlubší. Pokud nepřestanete po prvním čísle, budete si dopřávat repete, tak alespoň u mě se dostaví stav mrtvolný vyvrcholení, to znamená že po posledním slastném orgasmu ve vteřině odpadnu do komatického spánku. Zpočátku jsem o malinko delší čas než dosáhnete blaha, přikládala tomu, že je hračka prostě nová, chvilku nám trvá, než si na sebe zvykneme, ale skutečně slastné vyvrcholení přišlo vždy o chvilku později, než jak jsem zvyklá. Což připisuju právě těm sonickým vlnám.

I suppose the packaging, however handsome, doesn't make anyone horny. So let's go for a review. As I mentioned, Sona 2 has the amazing shape that will perfectly fit in your hand, it will hold beautifully, whether you enjoy it yourself or engage it in your love games with your partner. The clitoral stimulator is made of exclusive fine silicone, which I personally call silky, so it is a pleasure to ride with it on the most intimate parts of the body.

I tested this toy for a long time, first alone and then with my partner. My personal experience is that orgasm is not ultra fast, but quite fast, and all the more intense. With Womanizer, it's really a matter of a few seconds, in the case of Sona it takes maybe 2-3 times longer, which still falls into the category of  ´instant orgasm´, but the overall experience is very different, deeper and more intense. If you don't stop after the first round, you will indulge in repetition, then at least I will have a condition I call a deadly climax (after the last wonderful strong orgasm in a second I will fall into a coma). At first, I attributed the longer time it took to achieve orgasmic heaven to the fact that the toy is simply new, it takes us a while to get used to it. But the truly fantastic climax always came a little later than I'm used to, which I attribute to those sonic waves.

Úplně se tu nechci pouštět do srovnání Sony 2 s Womanizerem, i když je mi jasné, že Vás zajímá :), především z toho důvodu, že vlastním starší model a přijde mi trošku nefér porovnávat pět let starou technologii s nejnovější. Z toho by chudák Womanizer vyšel hodně bídně. A co se týká ostatních podtlakových pomůcek, o kterých jsem na blogu psala, tak srovnávat hračky z rozdílných cenových kategorií, které pracují na jiném principu, mi taky nepřijde moc smysluplné.

Ale pokud máte pocit, že vaše současná pomůcka je na svém výkonovém maximu, ze Sony 2 budete nadšení, já se ještě ani nedostala k vyzkoušení maximální intenzity vibrací. Líbí se mi, že škála je skutečně široká, první stupeň je opravdu něžný, ideální, pokud s podobnými hračkami začínáte. Čím víc budete přidávat, můžete až na stupeň 8, tak to bude větší jízda. Když k tomu připočtete 12 pulzačních režimů, tak máte o zábavu postaráno. Nevlastním předchozí modely Sona ani Sona Cruise, takže nedokážu porovnat, v čem výrobce Sonu 2 vytunil, ale za mne je to jedna z nejpovedenějších pomůcek, které jsem měla možnost vyzkoušet.

I don't want to compare Sona 2 with Womanizer, although it's clear to me that you're very interested :), mainly because I own an older model of Womanizer and it seems a little unfair to evaluate five years old technology with the latest one. And as for the other vacuum toy I wrote about on the blog, comparing toys from different price categories that work on a different principle doesn't make much sense to me either.
As I mentioned before, Sona also suggests from the name, it works on the basis of contactless sonic waves ...

But if you feel that your current clitoral stimulation toy is at its maximum performance, you will be thrilled with the Sona 2, I haven't even gotten to try the maximum vibration intensity yet. I like that the range is really wide, the first level is really gentle, ideal if you are starting with similar product. The more you add, you can up to level 8, the bigger a ride it will be. When you add 12 pulsation modes, you have a lot of fun. I don't own previous Sona or Sona Cruise models, so I can't compare what the producer added on Sona 2 , but for me it's one of the most amazing toys I've had the opportunity to try.

Tak trošku si říkám, jestli bylo dobré vytáhnout takovýto kalibr  na začátku nového roku, protože orgasmické výšiny, do kterých se s pomocí Sony Cruise dokážu dostat, bude asi hodně těžké překonat. Zapomněla jsem zmínit dvě důležité funkce, které už bývají u lepších pomůcek standardem, a to je vodotěsnost i možnost uzamčení hračky při cestování.

 


SHOP MY LOOK