WOMANIZER

Zastávám názor, že každá žena by měla vědět, co jí dělá dobře, co ji vzrušuje, a měla by být schopná uspokojit sama sebe, protože jedině pak může ukázat svému sexuálnímu partnerovi, jak jí má udělat dobře...Samozřejmě chápu, že pro někoho je dosažení vyvrcholení složitější a hračky jsou v tomhle případě vítaným pomocníkem. Proto se v dnešním článku trošku rozepíšu především o jednom konkrétním pomocníkovi...Moje číslo jedna je pan modrý. Malý, skladný, takže ideální do kabelky i na cestování, navíc je to párový vibrátor, to znamená, že si s ním užijete oba... Umožňuje stimulaci klitorisu i G-bodu současně, zkrátka můj nejoblíbenější pomocník...

I think every woman and girl should know her body and know what really turns her on.  Yes, I mean masturbation. Even then she can show her partner and guide him a little bit how to treat her well ... I completely understand that for some ladies erotics, orgasm and everything concerning sex is still tabboo. In this case erotic toys helped a lot to reach the climax discretely and discover your naughty side. That's why in today's article I will talk a bit about one product. My number one, the most popular erotic toy is We - Vibe. Small, compact, ideal for travel or to bring with you in a bag on a date. In addition, it is a couple vibrator, which means that both of you will enjoy it...

Na druhé příčce je Womanizer. Dostala jsem ho jako dárek v Německu, v době, kdy teprve přicházel na český trh (jen pro upřesnění, mám první, původní model, což vidíte na fotkách, dneska už jsou na trhu novější verze v trošku jiném designu...). A opravdu nikdy nezapomenu na první použití.  Womanizer mě zaujal svým vzhledem. Dostala jsem černý model, který považuji za nejhezčí ze všech. Já vím, že na výkon vibrátoru nemá jeho barva vliv, ale nemám ráda přeplácané kombinace a svítivé barvy, které jsou pro erotické pomůcky obvyklé (mimochodem právě womanizer nabízí výrobce za mne v naprosto nevkusných šílených kombinacích typu růžovotygrovaná či tygrovanotyrkysová).

Nepatřím mezi ženy, které mají problém s vyvrcholením, či dokonce několikanásobným vyvrcholením, ať už sama, či s partnerem. Proto jsem byla z výkonu/výsledku, když jsme poprvé womanizer vyzkoušeli, unešená, a to naprosto... Od prvního momentu, kdy jej přiložíte k poštěváčku, bez přímé stimulace. Jemně nasaje klitoris a díky různým tlakovým vlnám se propadáte do ráje, kde přichází známé slastné pocity mravenčení přecházející do návalů horka a ORGASMU! Nezažijete totiž jedno či dvě vyvrcholení, ale rovnou celou lavinu nekončícího vzrušení...

Womanizer Pro

Number two is Womanizer. I received it as a gift on a trip in Germany, at a time when it was big news and wow, it was just coming to the Czech market. Just to clarify, I own the first, original model, which you can see in the photos. Today you can buy newer versions in a slightly different design. And I´ll really never forget the first try.

Womanizer absolutely got me with its design. I got a black model, which I consider the most beautiful of all. I know that for the performance of the erotic toy color is not important at all, but I hate combinations of too many colors and patterns. The womanizer is offered by the producer for me in absolutely tasteless crazy combinations such as pink-tiger or tiger-turquoise.

I am not one of the women who have a problem with climax, or even multiple orgasm, either alone or with a partner. That's why I was thrilled  from the performance when I tried the womanizer for the first time, OMG absolutely ... From the first moment you put it to the clitoris, without direct stimulation. It gently sucks on the clit and thanks to various pressure waves you fall into paradise, where the familiar delightful feelings of tingling come, turning into hot flashes and ORGASM! You will not experience one or two climaxes, but orgasms with the Womanizer are also more or less endless.

V čem je tedy womanizer tak jiný? Zaměřuje se místo dráždění na podtlak, to znamená, že orgasmus přijde téměř ihned potom, co zmáčknete křišťálek Swarowski (za což výrobce velmi chválím). Váš klitoris bude tuhle hračku milovat, a vy také, pokud jste vytížení a toužíte po jistém a rychlém uspokojení, nebo máte problém dosáhnout nebeských výšin a na pár minut zapomenout na svět okolo sebe...

Já osobně ho používám ke dvěma účelům, zaprvé pokud mám klienta, který touží vidět mě uspokojovat sebe samu... Ta nekončící záplava orgasmů, kterou vám womanizer způsobí, vždycky každého ohromila a maximálně navnadila (na druhou stranu musím říct, že pro mě osobně je po nějakém 4.–5. vyvrcholení, což je nějakých 10–15 minut od zapnutí, lepší hračku odložit, protože jinak opravdu vyčerpáním odpadám :).

Když mám choutky a jsem unavená po dlouhém dni nebo náročném tréninku ve fitku, je můj černý pomocník zaručená volba... Myslím, že v tomhle mám víc mužských genů, chci se udělat a pak blaženě usnout... :-)

Když jsem psala, že mě hračka vyčerpává, je to důsledek několikanásobného vyvrcholení. Stimulátor je sám o sobě extrémně jemný, takže přestože máte neskutečně silné a intenzivní pocity, rozhodně se nemusíte obávat žádného, byť jen drobně, nepříjemného pocitu v intimní oblasti způsobeného podtlakem (nikdy jsem neměla po použití klitoris nateklý či přecitlivělý).

Srovnávat womanizer a orální sex či womanizer a masturbaci mi přijde dost nemožné. Citlivost klitorisu se navýší, což způsobí hlubší a intenzivnější pocity. Za další obrovskou výhodu považuji rychlé nabití (ten můj je nabitý vždy za necelé dvě hodinky) a možnost snadného omytí silikonové trysky či výměny za náhradní (objednávám si je přímo ze stránek výrobce).

So what makes a Womanizer so special and different? Instead of clit stimulation on the vacuum effect, that is to provide touch-free stimulation. The orgasm comes almost immediately after you press the Swarowski crystal (for which I really love the producer). Your clitoris will love this toy, trust me! If you are busy and you appreciate great and quick satisfaction, or maybe you have trouble reaching heavenly heights easily and forget about the world around you for a few minutes ... I truly love to have fun with Womanizer if I have a client who would like to see me satisfy myself. This never-ending flow of orgasms that this toy will bring you has always amazed every man and maximally enticed him.

When I'm alone, horny and tired after a long day or a hard workout in the gym, Womanizer is a guaranteed choice. I think I have more male genes in this way.  I want to orgasm and then immediately fall asleep. After several orgasms, this toy kind of exhausts me. The Womanizer itself is extremely gentle, so even though you have incredibly strong and intense feelings, you definitely don't have to worry about any, even minor, discomfort in the intimate area caused by the vacuum (I've never had a swollen or hypersensitive clitoris after use). What exhausts me ? The line of subseqvent orgasm.  

It seems quite impossible for me to compare Womanizer and oral sex or Womanizer and masturbation. The sensitivity of the clitoris increases, which causes deeper and more intense feelings. What I consider another huge advantage is  quick charging (mine is always charged in less than two hours), and the ability to easily wash the silicone nozzle replacement or change for a new one (I order them directly from the manufacturer).

Lucka ♥

 


SHOP MY LOOK