FAQ


Kdo tě fotí?

Pořizuji všechny fotografie na blogu, pokud na nich sama nejsem.
V takových případech velmi ráda využívám samospoušť, od roku 2020 některé fotografie pořizuje můj partner. Jsem velkým odpůrcem používání obrázků z fotobank na blozích. Blogování je podle me o sdílení zážitků a zkušeností, k tomu patří i pořizování fotek.

Čím fotíš ? Jaký fotoaparát používáte?

Většinu fotografií z různých míst a cest fotím na Iphone (aktuálně to je model 11), prádlo, kosmetiku, erotické pomůcky, vše u čeho se snažím zachytit detaily fotím na zrcadlovku NIKON.

Proč neukazuješ na blogu svoji tvář?

Přestože ničeho ve svém životě nelituji, naopak jsem za všechny zážitky vděčná, jsem si vědoma toho, že každý na to můžeme mít jiný názor. Nerada bych, aby se můj kladný vztah k erotice, sexuální otevřenost i sdílení mých zážitků z nezávazných setkání odrazily v mém soukromém a profesním životě. Anonymní forma blogování mi dává možnost k velké otevřenosti.

Je možné se s tebou setkat ?

Ne, blog jsem si nepořizovala za účelem seznámení nebo navazování osobních kontaktů. Pokud máte cokoliv na srdci, napište mi email a podle časových možností ráda odpovím.
Pokud jste zástupce nějaké značky, podniku nebo eshopu a chtěli byste spolupracovat, můžete mne kontaktovat zde.

Bude další knížka?

Ano, ale asi až za delší dobu. Miluju psaní, ale aktuálně nemám na psaní další knížky čas.


Who's taking pictures of you?

I take all the photos published on the blog myself, unless I am the subject. In such case I resort to using self-timer and since early 2020 my partner is taking quite a few pictures. Generally I don’t like using pictures from photo banks on blogs. It is my opinion that blogging is about sharing experiences, including taking photos.

What are you taking pictures of? What camera are you using?

I take most of the photos from different places and trips on iPhone (currently it's model 11) and when I try to capture more detail on everything else, be that lingerie, cosmetics, erotic toys and aids, I go to my trusted Nikon D750.

Why don't you show your face on the blog?

Although I have no regrets about my past and rather colorful and spicy life - on the contrary, I am grateful for all of it. However I fully realise that not everybody is willing to share my opinion. That’s why I would not like to include my positive attitude towards eroticism, sexual openness and casual encounters with my clients in my personal and professional life. Anonymous form of blogging gives me the perfect opportunity to be very open in my posts.

Is it possible to meet you?

No, I didn't start my blog with the intention to meet or make personal contacts. If you have anything on your mind, write me an email and I will be happy to answer.
If you are a representative of a brand, company, or e-shop and would like to cooperate, you can contact me here.

Will there be another book?

Yes, but probably it takes some time. I love writing, but currently, I don't have time to write another book.

faq