Fun Factory LAYA II

Přiznávám, že mezi erotickými pomůckami mám své oblíbence, jasné favority, po kterých vždy zas a znovu ráda sáhnu. Ať se bavíme o podtlakových pomocnících nebo párovém vibrátoru We-Vibe, mohutný de facto instantní orgasmus je zaručen, a tomu se těžko odolává. Ale u hraček je to stejné jako u všeho ostatního. Pokud nebudete vystupovat ze své komfortní zóny, objevovat nové pomocníky nebo věnovat pozornost těm méně oblíbeným, těžko poznáte a objevíte všechny jejich kvality.

It's no secret that I have my favorites among erotic toys, let's say obvious favorites, which I always like to use again and again. Whether we are talking about Womanizer or a We-Vibe pair vibrator, with both of them a powerful orgasm is always guaranteed, and this is hard to resist. But with erotic toys it's  the same as with everything else. If you do not step out of your comfort zone, discover new helpers or pay attention to the less popular ones, you will find it difficult to know and find all their qualities and benefits. As they say "Energy flows where attention goes." That's why I decided to purposefully pack for trips those erotic toys which aren't the most used ones at our home. We were very satisfied with them, but for some unknown reason, we neglect them over time and prefer other vibrating helpers.

Červená mučírna - Růžový slon

Ne nadarmo se říká, že „energie plyne, kam jí zájem kyne“. Proto jsem se rozhodla si cíleně balit na výlety hračky, se kterými jsme byli velmi spokojení, ale z nějakého ne zcela konkrétního důvodu je postupem času opomíjíme a upřednostňujeme jiné vibrující pomocníky. Do Ennsu, na tajný výlet, jehož lokaci jsem se dozvěděla až na místě, jsem přibalila masážní vibrátor LAYA II od německé značky Fun Factory. Pokud patříte mezi pravidelné čtenáře mého blogu, už jste ho určitě zaregistrovali. Díky jeho perfektnímu tvaru i praktické velikosti jsem ho v článcích několikrát zmiňovala, ale doposud jsem mu nevěnovala samostatnou recenzi. A to byla chyba! LAYA II je velmi šikovný pomocník, který si samostatnou recenzi rozhodně zaslouží.

I packed a massage vibrator LAYA II from the German brand Fun Factory, when we went on our trip to Enns. If you are a regular reader of my blog, you have definitely registered a mention about this one. Thanks to its perfect shape and practical size I have mentioned it several times in the articles, but so far I have not given it a separate review. And that is a great pity! LAYA II is a very handy helper which definitely deserves a separate review.

Pokud toužíte po vodotěsném, malém a perfektně tvarovaném vibrátoru, je LAYA II navržena přesně pro vás. Nevlastním předchozí model, takže se nemohu podělit o srovnání, ale nenapadá mě nic, co bych aktuálnímu modelu vytkla či na něm případně vylepšila.

Značku Fun Factory znám a líbí se mi, že hračku vždy zapínáte tlačítkem FUN :). I přes to, že se jedná co do velikosti o malou pomůcku, nabízí rozličnou intenzitu vibrací a některé z nich opravdu stojí za to. Rozhodně se nejedná o jemné šimrání či neznatelné zavibrování. Pokud stisknete tlačítko + silněji, dostane se vám skutečně intenzivního zážitku.

If you want a waterproof, small, and perfectly shaped vibrator, this vibrator is designed just for you. I don't own the previous model, so I can't share a comparison. I can't think of anything that I would point out or possibly improve on the current model.

I know the Fun Factory brand very well and I really like that you always turn on the toy with the FUN button :). Although it is a small erotic toy in terms of size, it offers different vibrational intensities and some of them are really worth it. It is definitely not a gentle tingling or imperceptible vibration. If you press the + button several times in a row, you will receive a really intense experience.

Osobně nejvíc oceňuji tvar. Výraz „ergonomický“ mi přijde nejvýstižnější, ale k popisu erotické pomůcky se moc nehodí (předpokládám, že vibrátor s sebou nenosíte do práce, i když by to možná výrazně zvedlo produktivitu v některých kancelářích :)), ale mě tahle asociace slov napadla už při prvním rozbalení. LAYA II vám padne do ruky stejně skvěle jako kvalitní ergonomická myš – jen s tím rozdílem, že s touhle „myškou“ neotevřete excelovskou tabulku, ale ocitnete se v orgasmickém nebi. Tvar krásně kopíruje ženský klín, ale ať nejsem v recenzi sobecká. LAYA II není pomůcka určená pouze ke stimulaci klitorisu. Díky příjemnému materiálu, ideální velikosti s tímhle vibrátorem můžete dopřát rozkoš i vašemu partnerovi. Využijete ho k masáži erotogenních zón celého těla, mně se nejvíc osvědčil k masáži varlat a hráze. Pokud chcete svému partnerovi dopřát extra porci pozornosti a nechce se vám používat jazyk nebo prsty, budete ho milovat, ale on ještě víc! Příjemné vibrace oceníte nejen ve chvíli, kdy ho položíte do klína, ale i když jím budete přejíždět partnerovi či partnerce po bradavkách.

As for Layla II. I love it's shape. The term "ergonomic" seems right to me, it came to my mind during the first unpacking. But I admit that it probably doesn't fit very well to the describtion of an erotic toy as much as to officce equipment. I assume you don't bring a vibrator to work with you, although it might significantly increase productivity in some offices :))

LAYA II fits in your hand just as well as a high-quality ergonomic office mouse - with the only difference that with this "mouse" you will not open an Excel spreadsheet, but you will find yourself in an orgasmic heaven very quickly. The shape beautifully copies the female wedge, but let me not be selfish in the review. It is not only intended to stimulate the clitoris. Thanks to the pleasant material and ideal size, even your man can enjoy this vibrator. You can use it to massage the erogenous zones of the whole body. My recommendation is trying the massage of testicles and the perineum. If you want to give your loved one an extra dose of attention and you don't want to use your tongue or fingers, you will love Layla II., but he will love it even more. You will appreciate the pleasant vibrations not only when your darling places it to your lap, but also when you run it over your sweetheart's nipples.

Období, kdy jsem s erotickými pomůckami chodila občas i na večeře mám za sebou. Ale někdy zkrátka nebyl prostor část obsahu kabelky ponechat na hotelovém pokoji. Každopádně pokud, ať už z jakýkoliv důvodů občas vibrátory přenášíte nebo převážíte, a nechcete zažít trapný okamžik, kdy Vám z zničehonic začne kabelka poskakovat po zemi, či cosi vibrovat a vrčet v cestovní tašce. Oceníte, že Layla II. má chytrou funkci – bezpečnostní zámek, která vám zajistí poklidné cestování.

Mezi další perfektní vlastnosti tohohle kousku z německé dílny Fun Factory patří voděodolné provedení, a možnost uložení si svého nejoblíbenějšího programu na první pozici, takže budete mít nastavenou nejoblíbenější vibraci ihned o zapnutí.

The part of my life when I went to dinner with erotic toys is over. I know it seems funny, but sometimes there was not enough time to leave that part of the contents of my handbag in the hotel room. Anyway, if, for whatever reason, you sometimes carry vibrators, and you don't want to have the awkward moment when your handbag suddenly starts vibrating on the ground or there's something growling in your travel bag. You will appreciate that Layla II. has a really smart function - a security lock that will ensure you a peaceful trip.

Other perfect features of this piece from the German brand  Fun Factory include a waterproof design, which I already mentioned. And the ability to store your most prefered program in the first position, so you will have your favorite vibration set immediately when you turn it on.

 


SHOP MY LOOK