EROTICKÉ HRAČKY A TĚHOTENSTVÍ

Těhotenství je sice nazýváno jiným stavem, ale to neznamená, ze si během něj nemůžete užívat milování a slastných okamžiků, pokud tedy máte na erotické hrátky chuť a netrápí vás zdravotní obtíže. Veškeré informace, které najdete v dnešním článku, vycházejí z mojí osobní zkušenosti a konzultace s mým gynekologem, ale samozřejmě ideální je vždy konzultovat svůj aktuální stav s lékařem, který vás zná a sleduje celý průběh těhotenství.

Pokud těhotenství probíhá v pořádku, není jediný důvod, abyste si pro lepší vyvrcholení či zpestření sexu dál neužívali s vašimi oblíbenými hračkami. Nejjednodušší by bylo říct, že dovolené je vše, co vám dělá dobře, tj. můžete používat veškeré běžné erotické pomůcky. Víte, že moc nemusím zobecňování, zařazování do nejrůznějších skupin a kategorií, protože každý z nás si pod pojmem běžné nebo normální představí něco jiného. Co je pro mě běžné, může být pro vás nepředstavitelné, a zase naopak co pro někoho může být naprosto normální, mně se třeba může jevit jako surové až brutální...

Pregnancy is called a delicate condition, but that doesn't mean you can't enjoy passionate moments with your darling. Of course, if you have appetite for sex and you do not suffer from health problems.

All information published in today's article is based on my personal experience and consultation with my gynecologist. It is definitely necessary to always check your current condition with a doctor who knows you and monitors you throughout your gravidity. If you are feeling well, pregnancy is going well, there is not a single reason to avoid your favorite sex toys during this nine-month period. The simplest thing would be to say that everything that does you good is allowed, it means you can use all common erotic toys.

You know that I don't like classifying it into various categories, because each of us imagines something completely different under the name normal or common. What is normal to me may be unimaginable to you. Conversely, what may be common in someone´s sex routine  may seem to much to me ...

Všechny pomůcky, které jsou určeny pro povrchovou stimulaci klitorisu, jako jsou Womanizer, Satisfyer, Lelo Sona miminku určitě neuškodí, záleží, jestli udělají dobře vám. V netěhotném stavu zbožňuji několikanásobná vyvrcholení, extrémně silné orgasmy, při kterých mám pocit, že jsem na pár vteřin v jiné galaxii. Posledních pár měsíců mi k naprostému uspokojení stačí mnohem méně intenzívní stimulace, abych zažívala podobně intenzivní orgasmy. Což je možná je to dáno tím, že vnitřní pohlavní orgány jsou více prokrveny.

Čeho je určitě dobré se tedy v těhotenství vyvarovat?

ELEKTROSEX - je spojován především s BDSM sexem. Jedná se o praktiku, která k sexuálnímu dráždění pohlavních orgánů, stimulaci bradavek nebo celého těla využívá elektrický proud. Proto je těhotné ženy naprosto nevhodná.

BDSM -  Záleží samozřejmě, jestli jste v submisivní nebo dominantní roli, jestli je pro vás BDSM životním stylem nebo využíváte pouze část praktik či kostýmů pro zpestření sexu. V kombinaci dominance a rostoucí bříško nevidím žádný problém. Oproti tomu pokud naopak rádi zažíváte pocit nadvlády, chcete se oddat svému partnerovi, plně mu důvěřovat a vyčkávat na jeho příkazy, tak nejspíš s každým dalším týdnem těhotenství budete muset ubírat a zjemňovat.

VELKÁ DILDA a VIBRÁTORY-  Pokud si rádi užíváte hlubokých zasunutí, máte v oblibě extrémně velká dilda a pořádné vibrátory, určitě bude pro mimi lepší, když je na pár měsíců odložíte. Co je extrémně velké? Mužský penis rozhodně miminku neublíží, takže pojmem extrémně velké hračky myslím cokoliv, co je rozměrově větší a delší než úd u velmi vyvinutého muže. Tohle je samozřejmě hodně individuální, každá žena zná své tělo a jeho limity, ale důležité je mít na paměti, že při zasunutí opravdu velké hračky nebo jakkéholiv jiného předmětu může dojít k podráždění dělohy či případnému krvácení.

Co se týká pořizování nových erotických hraček – pokud máte chuť, proč ne, osobně jsem v druhém trimestru nadšeně zkoušela vibrátor a pulzátor Sundaze Pulse od Fun Factory. Krom mého naprostého uspokojení to nic jiného nezpůsobilo.

ANÁLNÍ SEX - Jestli si rádi užíváte řecký sex, neboli "Áčko", není také žádný důvod se mu vyhýbat, pokud Vás tedy netrápí hemeroidy či jiné obtíže, které by soulož do konečníku znemožňovali.

VIBRACE - Víte, že mezi mé oblíbence patří nejrůznější vibrující pomocníci. Jedním z mých prvních dotazů u gynekologa po potvrzení těhotenství tedy bylo, jestli vibrace nemohou uškodit vývoji plodu. Ne, vibrace, na které je žena běžně zvyklá, neškodí.

Tryskový vibrátor H2O

All the toys that are designed to stimulate your clitoris, such as Womanizer, Satisfyer, Lelo Sona will definitely not harm the baby. It only depends if you like this feeling. In a non-pregnant condition, I adore multiple climaxes, extremely strong orgasms, during which I feel like I'm in another universe for a few seconds. But in the last few months, much less intense experiences are enough for my complete satisfaction. This may be due to the fact that the internal genitals are more perfused.

So what is definitely good to avoid during pregnancy?

BDSM -  Of course, it depends if you are in a submissive or dominant role, and  whether BDSM is a lifestyle for you or you use it only to spice up your sexlife (with some practices or costumes for example).  Combining dominance and a growing belly, I don't see that as any problem. But, if you like to experience a feeling of domination, you want to give all power and responsibility to your partner, trust him fully and wait for his orders. Probably you will have to slow down and be more gentle with each passing week of gravidity.

Large vibrators - If you like to enjoy deep insertions, you like extremely large dildos and vibrators, it will definitely be better for the baby inside you to put them aside for a few months. What is extremely large? A man's penis will definitely not damage the fetus, so by extremely hudge toy I mean anything that is larger and longer in size than a phallus of a very developed man. This is, of course, very individual, as everything. But each woman knows her body and its limits, but it is very important to keep in mind that inserting a really gigantic toy can cause irritation of the uterus or possible bleeding.

Trying new sex toys - if you want, why not.  In my second trimester I tested a vibrator Sundaze Pulse from Fun Factory. It caused nothing to me and the baby, just my complete satisfaction and very intense climax.

If you like anal games, and you are enjoying Greek sex, you do not suffer from hemorrhoids, there is also no reason to avoid it.

O tom, že je důležité o všechny erotické pomůcky správně pečovat, čistit je a dezinfikovat, jsem na blogu již psala. V těhotenství je to ještě mnohem důležitější. Případná infekce může v extrémním případě ovlivnit i vývoj plodu a samozřejmě v těhotenství nemůžete užívat všechny léky, takže i následná léčba vzniklých potíží a zánětů nemusí být tak snadná.

Pokud se na větší milostné dovádění necítíte, ať už fyzicky, nebo psychicky, můžete si na stránkách sexshopů místo robertka pořídit masážní svíčku či olej, kterými vás může váš partner rozmazlovat. Aktuálně na moji bederní páteř nezabírá cvičení jógy, těhotenská fyzio, takže i pravidelná masáž je mi především příjemná, než že by dokázala zázraky. Ale je pravda, že jako předehra na mne funguje naprosto skvěle...

I have already written an article on the blog about the importance of properly caring for and cleaning all sex toys. Disinfecting is even more important during pregnancy. In extreme cases, possible problems can also affect the development of the baby, and of course you cannot take all medications during gravidity, so the subsequent treatment of problems and inflammation may not be so easy to fix.

If you do not feel for bif sex excitment and making love often, either physically or mentally, you can order a massage candle or oil from sex shops instead of a new vibrator, with which your partner can pamper you. Fortunately, I didn't suffer much from back pain, but that doesn't mean that I didn't demand massages often, because I was carrying our minilove under my heart.


SHOP MY LOOK