DOUBLE SIDED

Dnes večer jsem se konečně dostala k tomu sepsat vám všechny naše, dá se říct, že veškeré letní zážitky s párovým vibrátorem Double Sided. Těm, kteří jste se mě nedočkavě ptali, jestli tahle erotická pomůcka stojí za nákup, se omlouvám za čekání na recenzi. Ano, rozhodně stojí za nákup.

Ale já to zkrátka mám postavené tak, že než vám o něčem na blogu napíšu, tak si to chci opravdu vyzkoušet. Nejenom v různých pozicích, ale i při různých příležitostech. Každý den je jiný a samozřejmě i vlivem všech okolností, které jsou okolo nás, máme jinou chuť a potřebu milování. Proto je podle mě krajně nevhodné sepisovat opěvující články po prvním vyzkoušení nebo naopak zatratit cokoliv pouze proto, že napoprvé to zrovna nebyla ta největší pecka, což se třeba nám konkrétně stalo s jiným párovým vibrátorem, o kterém jsem vám psala na začátku léta.

Tonight I finally got time to summarize all our summer experiences with the Double Sided pair vibrator. To those who eagerly asked me if this erotic aid is worth buying, Please accept my apology for waiting for the review. Yes, it definitely is!  I present to my readers products, services, and experiences that I have personally tried, was satisfied with, and do not hesitate to endorse. So before I write to you about something on the blog, I really want to try it for some time. Especially with sex toys, it is not only about wide range of positions, but also about various occasions. Every day is not the same and of course due to all the circumstances around us, we have a different taste and need for pleasure. Therefore, in my opinion, it is extremely inappropriate to write super positive articles after the first rehearsal or the other way around, to condemn anything just because for the first time it was not OMG. Exactly this happened to us with vibrator for couples, which I wrote about at the beginning of the summer.

S Double Sided to bylo od začátku skvělé a můžu říct, že je to čím dál lepší. Už podle popisku na e-shopu jsem si byla tak trošku jistá, že sázíme na jistotu a tento fialový pomocník si jistě najde stálé místo v našem erotickém šuplíku. A popis rozhodně nezklamal.

Začnu postupně od začátku. Vibrátor obdržíte klasicky zabalený. Co opravdu oceňuji, a ne u všech erotických pomůcek to bývá vyobrazeno, je velmi exaktní zakreslení všech možností využití této pomůcky. A rozhodně si nemyslím, že jsem nezkušená, a o mém partnerovi to platí dvojnásob, i přesto si myslím, že nikdo učený z nebe nespadl, a pokud si pořizujete cokoliv nového, je fajn mít někde přehledně napsáno a ideálně graficky znázorněno, co všechno a jak si s tím můžete užít.

With Double Sided it was great from the beginning. I can say that it's getting better and better. According to the description on the e-shop, I was a quite is safe bet and this purple helper will definitely find a permanent place in our erotic drawer. And the description certainly did not disappoint us… 

I'll start gradually from the beginning. You will receive the vibrator classically packed. What I really appreciate, is the very accurate drawing of all the possibilities of using this toy (which isn't common for all sex tools). And I definitely don't think I'm inexperienced, and this is doubly true of my partner.  I still think that there's no shame in not knowing. If you're buying anything new, it's nice to have a well-written and ideally drawn, what all you can do…

Takže za to má určitě Double Sided od nás velký palec nahoru. Kvalitu vibrátoru samozřejmě nemůžeme hodnotit podle obalu, ale protože mě to mile překvapilo, považuji za důležité vám to zmínit a ukázat i na fotce. Teď ale přejdeme k hodnocení a popisu erotické pomůcky.

Ať už se na Double Sided podíváte na stránkách sexshopu nebo si ho poprvé vybalíte doma, myslím si, že vás určitě překvapí jeho tvar. Je naprosto odlišný od všech pomůcek, které doma máme v šuplíku, a to si troufnu říct, že jich máme vážně docela dost :). Právě zajímavý tvar a tři vibrační motorky předurčují Double Sided k tomu, aby se stal jedním z favoritů ve vaší ložnici. Zkrátka těch možností, jak si s ním užít a na co všechno ho použít, je tolik, že vás jen tak neomrzí. Pokud jste zvyklí od We-Vibe, že motorky jsou umístěné v koncích, tak tady to funguje úplně stejně s tím rozdílem, že z jedné strany jsou dvě zakončení, proto má Double Sided celkem tři motorky.

Můžete ho používat jak při předehře, což obzvlášť doporučuji vám všem, kteří jste citliví v oblasti bradavek, ale můžete s ním přejíždět a dráždit i další erotogenní zóny na těle. Což je teprve jenom začátek.

Of course, we can't evaluate the quality of the vibrator according to the packaging, but since it pleasantly surprised me, I consider it important to mention it in my article  and show it in the photo. But now we come to the review. Whether you look at Double Sided on the sex shop website or unpack it for the first time at home, I think you will be surprised by its shape. It is completely different from all the erotic toys, which we have at home, and I dare say that we really have quite a collection :).

The interesting shape and three vibrating motors predestine Double Sided to become one of the favorites in your bedroom. In nutshell, there are so many ways to enjoy it and what to use it for that it will just not bore you. If you know We-Vibe where the vibrating engines are located at the ends of the tool, then it works exactly the same here, with the difference that there are two ends on one side, so Double Sided has a total of three engines.

You can use it both for foreplay, which I especially recommend to all of you who are sensitive in the nipple area, but you can cross it and stimulate other erogenous zones on the body. Which is just the beginning…

erotické pomůcky

Tím, že se jedna část vibrátoru (ta zakončená dvěma packami) dá libovolně roztahovat, můžete to využít k laskání všech možných i nemožných míst, na konečníku, varlatech, již zmiňovaných bradavkách, ale i klitorisu a penisu. Právě ta variabilnost a možnost si hrát podle aktuální nálady mě na Double Sided uchvátila nejvíce.

Co je určitě důležité zmínit hned na úvod – vibrátor je příjemný na dotek a voděodolný. Víte, že miluju We-Vibe. Double Sided je vyroben z téměř totožného materiálu, takový ten jemňounký silikon, kterým je radost přejíždět po kůži. A vodotěsnost preferuju též, už jsem to tu mnohokrát zmiňovala. Nemyslím si, že je nezbytné brát si vibrátory s sebou pokaždé do sprchy či vířivky. Ale nebaví mě omezení typu, že nemůžu. Prostě když jsme zrovna v tom a chceme do vody, chci sáhnout po hračce a neřešit, jestli je nebo není voděodolná…  Takže za materiál i možnost vodních hrátek má u nás Double Sided další plusové body či palce nahoru :).

Nepatřím úplně mezi zastánce sdílení nějakých konkrétních tipů, protože když si pak člověk něco podobného přečte, tak ho to vlastně dost limituje, chce to dělat stejně a třeba zrovna jemu to tak nevyhovuje… Proto spíše své recenze pojímám jako obecnější tipy a každý, nechť si objeví tu svoji oblíbenou polohu sám. Protože ono i to objevování má své kouzlo.

U Double Sided udělám výjimku. Jak už jsem zmiňovala, vibrátor má tři motorky, to znamená vibruje i ta nejširší spojující část uprostřed, kterou díky tomu můžete využít pro všechny společné kratochvíle. Právě na tom prostředním panelu si volíme možné vibrace. Na těle vibrátoru najdete dvě tlačítka označená A a B. Těmi se ovládají vibrace. Tlačítkem A si nastavíte vibrace na konci / pacičkách. Tlačítkem B ovládáte vibrace na hlavním panelu / v těle vibrátoru. Nastavení můžete kombinovat nebo nechat vibrovat jen jeden konec párového vibrátoru, podle toho, co preferujete.

One part of the vibrator (the one ending with two paws) can be stretched as you wish, you can use it to caress all possible and impossible places, on the rectum, testicles, the already mentioned nipples, as well as the clitoris and penis. The variability and the ability to play according to your mood impressed me on Double Sided most.

I consider it important to mention - the vibrator is pleasant to the touch and is waterproof. You know I love We-Vibe very much. Double Sided is made of almost identical material – very soft silicone, with which it is a pleasure to run over the skin. I also prefer waterproofness, I have already mentioned it many times here on the blog. I don't think it's necessary to take vibrators with you to the shower or whirlpool every time :). I just don't like the limitation that I can't. It's just that when the moment comes and we want to go into the water, I want to reach for the toy and not decide if it is waterproof or not.

I'm not a big fan of sharing any specific tips, because when you read something like that, it actually limits you a lot. You may want to do the same and maybe it doesn't suit you just as much… Therefore, I rather consider my reviews as more general tips and let everyone discover their favorite position themselves. Because even that discovery has its amazing charm.

The vibrator has three vibrating engines. On the middle panel we choose possible speed and intensity, you will find two buttons marked A and B. These control the vibrations. Use the A button to adjust the vibration at the end / feet. Press B to control the vibration on the main panel / in the vibrator body. You can combine the settings or vibrate only one end of the pair vibrator, depending on what you prefer.

Double Sided rozhodně není pouze vibrátor, který vás má rozdráždit, vyzkoušela jsem ho i zevnitř a rozhodně to stojí za to. Za nás doporučuji vyzkoušet polohu vleže zezadu. Žena si lehne na břicho, Double Sided předtím nasunete okolo partnerova penisu, tak aby tělo vibrátoru / hlavní panel vibroval do jejího klína při zasunutí a přirážení. Rozhodně to není špatné ani pokud to otočíte, lehnete si na záda a partner bude nahoře – tam to chce tedy lehce poladit a najít úhel, který bude vzhledem k ostatním proporcím příjemný, ale výsledek přijde také velmi rychle...

Double Sided is definitely not just a vibrator to make you horny and wet.  I've tried it  inside and it's a fantastic idea! For us, I recommend trying Modified Doggy position. Lie on your stomach while the guy enters you from behind which helps him go really deep. Keeping your legs closed provides friction and gives him access to the G-spot, but before that slide the Double Sided around your partner's penis so that the vibrator body / main panel vibrates in your lap when inserted and pushed. It's certainly not bad even if you turn it around, you lie on your back and your partner will be on the top  - it needs to be tuned slightly and you need to find an angle that will be pleasant compared to other proportions. The result will also come very quickly ...

 

 


SHOP MY LOOK