DILDO STRAPLESS TRIPLE GAME

Krásný den všem!

Dnes mám pro vás opět recenzi na erotickou pomůcku, konkrétně na partnerské dildo Strapless Triple Game. K žádné jiné hračce jsem si tak dlouho nehledala cestu. Ale jak říká jedno z mých nejméně oblíbených přísloví, „trpělivost růže přináší“. Pro mě jakožto netrpělivého člověka, který když se na něco těší, popřípadě po něčem touží, je extrémně těžké dát věcem čas... Takže obvykle to dopadá tak, že když mě hračka nezaujme na první dobrou, tak ji odhodím do kouta a vrátím se k ní až za několik týdnů. Uznávám, že tohle není ideální vlastnost pro někoho, kdo má jednou za čas možnost otestovat hračky v nejrůznějších sexshopech.

Today I have for you review of an erotic toy, a partner dildo Strapless Triple Game. I haven't been looking for a way to any other toy for so long. But as one of my least favorite proverbs says, "Patience is the best remedy." I'm kinda very impatient person, when I'm looking forward to something, or I'm longing for something, it's extremely hard and difficult for me to let it be and give to things them own time ... So, if the toy doesn't interest me at first side, I throw it away for a while and go back to it in a few weeks. I recognize that this is not an ideal feature for someone who has sometimes the opportunity to test toys from sex shops once in a while.

Protože vím, že část z vás tyhle řekněme „podpultové“ informace zajímají, a než přejdeme k samotné recenzi, ráda bych poděkovala sexshopu Růžový slon za trpělivost a zároveň vám pověděla víc o tom, jak spolupráce u mě na blogu fungují. S narůstajícím počtem čtenářů, s novými články, možná i díky knížce, kterou jsem napsala, se samozřejmě zájem o můj web zvyšuje a tím pádem čas od času dostávám nejrůznější nabídky, asi jako každý, kdo se v online světě pohybuje. Jediná forma spolupráce, kterou u mě na blogu uvidíte, je barterová – to znamená, že dostanu výrobek, v případě mého blogu se jedná o zboží ze sexshopu či různé prádlo na vyzkoušení. Pořád ale platí, že větší část věcí, které tu vidíte, je z mých soukromých sbírek... Za recenze si nenechávám platit, a pokud mi kdokoliv cokoliv chce poslat, tak mojí podmínkou je, že recenzi napíšu pouze v případě, že budu spokojená a kdy uznám za vhodné. Tím, že blog ani sociální sítě pro mě nepředstavují zdroj příjmů, si mohu podobné nestandardní a pro spoustu firem určitě i nevýhodné podmínky dovolit.

Because I know that some of you are interested in gossip information, I ll share with you one. Before we go on to the review itself, I would like to tell you more about how collaborations work on my blog. With the growing number of readers, new articles, perhaps thanks to the book I wrote, the interest about my blog a increases. I receive various offers from time to time, like everyone who ´s nowaadays active in the online world. The only form of cooperation that you will see here is barter cooperation – it means, I get a product, in the case of my blog, it is a product from a sex shop or various lingerie to try on. But most of the things you see here are from my private collections anyway. I refuse paid reviews, and if anyone wants to send me anything, my condition is that I will write an article only in case, I am satisfied. Since blogging is not my full time job, I can afford similar non-standard and for many companies certainly unfavorable conditions.

Červená mučírna - Růžový slon

Proč vám o tom píšu? Strapless Triple Game jsem dostala ke zhodnocení loni v létě. Dorazil v balíčku společně s dalším fialovým fešákem Double sided. Netradičně tvarovaný fialový vibrátor připomínající dvojzubec jsme si oblíbili ihned s tím, že první pokus se Strapless Triple Game připomínal spíš hvězdnou pěchotu než Super Star. Celkem dlouho nám trvalo, než jsme ho do našich hrátek přizvali znovu.

Why am I writing all this to you? I receive the Strapless Triple Game last summer. He arrived in a package along with another purple toy Double sided. We liked the untraditionally shaped purple vibrator Double Sided immediately. Unfortunately, the first testing with the Strapless Triple Game wasn ´t OMG at all. It was more OMG never again … It took us a long time to invite it to our sex games again.

Věřím, že s většinou erotických pomůcek, které na blogu doporučuji, může zažít nezapomenutelné vzrušující okamžiky téměř každý. Strapless Triple Game do téhle kategorie úplně nespadá. Troufnu si říct, že je to hračka pro pokročilé, pro fajnšmekry, kteří jsou otevřeni novým, opravdu velmi intenzivním a hlubokým prožitkům a mají v oblibě anální sex.

Rozhodně je dobré toto trojité dildo vyzkoušet s někým, s kým jste sehraní. Pokud toužíte po nadgalaktickém rychlém vyvrcholení, jak s oblibou říkám, instantním orgasmu, kterého pomocí různých jiných hraček (např. Womanizer a jiné podtlakové pomůcky) můžete snadno dosáhnout, tak doporučuji si spíš přibalit Strapless Triple Game s sebou na dovolenou či zvolit pro seznámení volný víkendový večer. Protože kombinace pracovního shonu a každodenních povinností není na seznamování s touhle co do rozměru větší pomůckou ideální.

I believe that with most of the erotic toys that I recommend here on the blog, almost everyone can enjoy unforgettable exciting moments. But Strapless Triple Game does not fall into this category at all.. I dare say that it is a toy for advanced lovers, for couples who are open to new, truly really intense and very deep experiences. Of course they must love anal sex, as well.  It's definitely a good idea to try this triple dildo with someone you're in sync with.

If you want a quick orgasm, let's say easy satisfaction, which I love to call  instant orgasm, you can easily achieve it with various other toys (e.g. Womanizer and other vacuum toys). Then I recommend packing the Strapless Triple Game with you on vacation or choosing a free weekend evening. Because this toy really needs time and enough relaxation.  The combination of the hustle and bustle of work and daily responsibilities is not ideal for getting to know this larger dildo.

Na druhou stranu většina seriózních sexshopů – a Růžový slon rozhodně mezi ně patří – erotické pomůcky před zalistováním na web testuje. Což byl i důvod, proč jsem dala Strapless Triple Game druhou a třetí šanci. Vrtalo mi hlavou, jak to, že si s ním někdo užívá a my ne, protože jsme nepřišli na to jak.

Z fotek je patrné, že obsadíte všechny dírky. Veškeré anální hrátky si dokážu mnohem víc užít a prožít po již dosaženém orgasmu. Mám vyzkoušené, že tělo se po vyvrcholení krásně uvolní, anální kolíček, dildo či mužské přirození vjedou do zadečku snadno. Problém jsme neměli ani s velikostí či ohebností dilda, ale jakmile se chtěl připojit i partner, tak po zasunutí do jeho konečníku jsem ucítila nepříjemnou plnost až těsnost, přes kterou se mi nechtělo pokračovat dál. Tím, že jste přes dildo propojení, je extrémně důležité vychytat polohu, která bude dráždit vás oba a nebude nikomu nikde nepříjemná.

Pokud máte s partnerem oba rádi dráždění konečníku, omrzelo vás oboustranné dildo a chcete posunout hranice rozkoše zase o kousek dál, ze Strapless Triple Game budete nadšení. Není to dildo, které vám umožní si s ním užívat v každé pozici či je v průběhu často měnit – spíš vám bude chvilku trvat vyladit tu správnou, ale jakmile ji objevíte, tak to stojí za to. Těsná blízkost, propojené vzrušení, možnost dopřát partnerovi skutečně intenzivní orgasmus tlakem na prostatu, zatímco sama budete cítit vzrušení z dvojité penetrace.

Most serious sex shops - and the Růžový Slon definitely belongs among them - test erotic toys before putting them on the web for sale. Which was why I gave Strapless Triple Game a second and even third chance. I was wondering how come someone was having so much fun and intense experience with it and we weren't. Because we didn't figure out how.

It's clearly visible from the photos that you will fill all the holes. I can enjoy all anal games much more after first vaginal orgasm. I have tried that my body is beautifully relaxed after the first intense climax, the anal plug, dildo or penis fit into the ass easily.

We didn't have a problem with the size or flexibility of the Strapless Triple Game, but as soon as my partner wanted to join, after inserting it into his rectum, I felt an unpleasant fullness and tightness, through which I did not want to continue.

By being connected through this dildo, it is extremely important to choose a position that you both will enjoy and will not be uncomfortable anywhere.

If you and your partner both like to tease around your anal, you are bored of a double-sided dildo and you want to push the boundaries of pleasure a little further. I'm sure you  will be thrilled with the Strapless Triple Game. It's definitely not a dildo that allows you to enjoy it in every position or change position very often. Rather, it will take you a while to find the right one for you, according to your size etc. but once you find it, it's worth it. Close proximity, amazing common pleasure, the great opportunity to give your partner a truly intense orgasm by pressing on the prostate, while you feel the excitement of double penetration. You must definitely give it a chance.


SHOP MY LOOK