SQUIRTING

Squirting neboli ženská ejakulace – o tom bude následující článek, který vám slibuji na blogu už neskutečně dlouhou dobu. Jeho sepsání jsem neustále odkládala, především z toho důvodu, že mi přišlo zbytečné podělit se s vámi o svoje prožitky a zároveň vám nebýt schopná dát alespoň několik konkrétních tipů.

Vzhledem k tomu, že víc jak půl roku mám doma vibrátor, u kterého mám x-krát vyzkoušeno, že je skvělým pomocníkem pro vystříknutí, tak se nejedná o náhodnou kombinaci aktuální nálady a okamžiku. Dlouho slibovaný článek jsem tedy konečně dopsala… Víte, že nemám ráda statistiky a odkazování na nejrůznější výzkumy, protože především v oblasti erotiky mohou být velice zavádějící. Vzhledem k tomu, že spousta lidí si stále myslí, že mokrý orgasmus u žen je mýtus, výjimečně na proběhlé studie upozorním. Proběhla již celá řada výzkumů, v rámci kterých se pozoroval vybraný vzorek žen a jejich reakce při vysokém vzrušení. Tím byl squirting potvrzen, ale rozhodně to neznamená, že je snadné ho zažít, a ne všechny ženy ho jsou schopné dosáhnout. Uvádí se, že ženskou ejakulaci neboli „mokrý orgasmus“ zažilo 30–40 % žen, ale realita může být i mnohem vyšší, nikde jsem se totiž nedočetla, o jak velkou skupinu respondentů se jednalo a jakým způsobem byl průzkum prováděn.

Osobně si myslím, že s kompatibilním sexuálním partnerem a při vědomé práci s vlastním tělem je většina žen schopná posouvat hranice rozkoše a zažívat nová dosud nepoznaná vyvrcholení, a squirting může být jedním z nich. Předem upozorňuji, že na rozdíl od hraček typu Sona Cruise, Womanizer i Satisfayer, kde si troufnu říct, že má jistotu dosažení mohutného vyvrcholení každá žena, zažít squirting bohužel není takto snadné.

Pokud jste někdy při milování či možná spíš prstění nebo masturbaci s oblíbenou erotickou pomůckou měla pár vteřin před vyvrcholením pocit, že se vám chce čůrat, tak jste na dobré cestě, jak velmi snadno zažít mokrý orgasmus. Pokud potřebu močení nepotlačíte, záhy zažijete masivní vyvrcholení doprovázené únikem tekutiny (množství i zbarvení je velmi individuální). Za výstřik mohou takzvané Skeneho žlázy, které jsou umístěny v horní části pochvy nedaleko močové trubice. Právě proto ženy tuto ejakulaci zaměňují za čůrání. Tekutina, která se ve žlázách tvoří, neobsahuje moč.

Tryskový vibrátor H2O

The article about squirting I have been promising you for impossibly long, I know it. I constantly postponed writing it, mainly because I found it useless to share my pleasure feelings with you and at the same time not be able to give you at least a few tips – how to do it. But now, I have had a vibrator at home for more than half a year, which I have tried many times. It seems to be a great helper for female ejaculation. So it is not a random combination of current mood and moment, so I could finally complete this promised article.

I don't like statistics and references to scientific research, because especially in the erotics they can be very misleading. But because a lot of people still think that jizzing is a myth, I will highlight the studies exceptionally. There have been many studies that confirmed squirting, but it certainly does not mean that it is easy to get it, and not all women are able to reach it. It is stated that 30-40% of women have experienced a tsunami of love  or making it rain, whatever you call it -  but the reality can be much lower or higher.

I  believe that with the right sexual partner and conscious work with your body and sexuality, most women are able to push the boundaries of pleasure and enjoy new hitherto unknown orgasm. So, squirting can be one of them. If you are using erotic toys such as Sona Cruise, Womanizer and Satisfayer, you know that almost every woman is abble to reach a massive orgasm. Unfortunately with female ejaculation it´s not so easy to experience.

If you've ever felt like you want to pee a few seconds before the climax while making love or maybe more during fingering or masturbating with your favourite dildo, then you're well on your way to experiencing a wet orgasm very easily. If you do not suppress the need to pee, you will sooner or later achieve a massive climax accompanied by a leak of fluid (quantity and color is very individual). Skene's glands, which are located in the upper part of the vagina near the urethra, are responsible for it. That is why women confuse this ejaculation with pee.

JAK NA SQUIRTING?

Jednou z možností je mít šikovného partnera. Jsou muži, kteří velmi dobře vědí, jak nám udělat dobře prsty a zároveň kde přesně uvnitř vás zatlačit o trošku víc, takže budete sténat vzrušením a stříkat zároveň. Ejakulaci u žen pomáhá stimulace Gräfenbergova bodu = bodu G. Podle mne je snazší bod G stimulovat prsty či erotickou pomůckou než penisem. Samozřejmě ne každý muž ví, jak na to, takže pokud nemáte partnera, který má tohle, povězme si to narovinu, natrénováno z předchozích vztahů, tak se můžete spolu vydat na cestu prozkoumávání a poznávání svého těla, chce to trpělivost a dostatečné uvolnění – ale stojí to za to!

Další možností, jak zažít pocit tohoto extrémně silného vyvrcholení doprovázeného výstřikem tekutiny, je návštěva swingers clubu. Nepatřím mezi pravidelné nebo stálé návštěvníky podobných akcí, ale kdykoliv jsem měla možnost, ať už v Česku, nebo v zahraničí, na nějakou party vyrazit, většinou se tam našel minimálně jeden gentleman, který měl zkušenosti a věděl, jak přivést ženu k výstřiku. Chápu, že návštěva swingers a možná ani ejakulace před partnerem není pro každou ženu příjemná. Osobně mi trvalo dlouhou dobu překonat prvotní blok při pissingu, a to rozhodně nejsem stydlivá. A doteď, pokud nejsem posilněná několika sklenkami, si občas musím pustit v koupelně vodu, protože jinak by neukápla ani kapka.

Pokud to máte s ostychem podobně, tak skvělou možností, jak poznat své tělo, zjistit jak intenzivního vyvrcholení při stimulaci bodu G jste schopná dosáhnout, jsou vibrátory. Až budete mít tu správnou náladu a čas, můžete nikým nerušena, poznávat slasti nejrůznějších vibračních režimů a reakci vašeho těla na ně. Kdokoliv se mě na squirting skrze blog či sociální sítě ptal, víte, že jsem zmiňovala šikovný menší vibrátor, který mám doma delší dobu. Kdysi jsem ho dostala a netuším, kde se dá aktuálně pořídit (ale jedná se o podobný model jako tento). S ním jsem si byla schopná během chvilky dopomoct k masivnímu orgasmu zakončenému výstřikem. Jak jsem psala na začátku článku, přijde mi malinko zbytečné sdílet s vámi zážitky a tipy na erotické pomůcky, které už se vám nejspíš nepodaří sehnat. Což byl další důvod, proč jsem sepsání tohoto článku odsouvala.

HOW TO SQUIRT?

The easiest option is to have a partner who knows how to do it. There are men who know very well how to insert their fingers and at the same time where exactly inside you to push a little more, so you will moan with excitement and squirt at the same time. Ejaculation in women is aided by stimulation of the Gräfenberg point = G point. In my opinion, it is easier to stimulate the G spot with fingers or an erotic toy than with a penis.

Of course, not every man knows how to do it. If you don't have a partner who has trained squirting from previous sex dates, you can embark on a journey of exploring and getting to know your body together, it takes patience and enough relaxation - but it's worth it!

Another way to experience jizzing is to visit a swingers club. I am not a regular visitor to similar events, but whenever I had the opportunity, either in the Czech Republic or mainly abroad, to go to such a party, there was usually at least one gentleman who had the experience and knew how to bring a woman to a tsunami of love.

Of course, visiting a swingers club and maybe even masturbation and subsequent ejaculation in front of a partner is not pleasant for every woman. I'm definitely not shy, but it also took me a long time for example to overcome the block during pissing. And so far, if I'm not tipsy, I sometimes have to run some water in the bathroom to unwind. The pleasant, relaxed  atmosphere in the spacious bathtub is an ideal place for squirting training. Otherwise, prepare a lot of towels around you, it can be a few drops or a geyser that will surprise you. 

All toys are a great way to get to know your body, to find out how intense the climax you are able to reach when stimulating the G point. I have had a handy smaller vibrator at home for a long time, I got it as a gift, so I have no idea where to buy it (but it is a similar model as this one). With this dildo, I was able to help myself to a massive orgasm with a jizzing ending.

Od podzimu máme v šuplíku novou hračku, kterou mám už mnohokrát vyzkoušenou, takže vím, že může být dobrým pomocníkem pro dosažení mokrého orgasmu. Rozhodla jsem se ji do dnešního článku zahrnout jako třetí tip. Wavy Vibes ode mě z blogu dobře znáte, takže se tu nebudu pouštět do sáhodlouhých popisů, i když je co do velikosti větší, než můj původní pomocník, má naprosto ideální tvar pro snadné dosažení bodu G, vroubkovaný povrch tomu také velmi napomáhá.

Nicméně ženská ejakulace, mokrý orgasmus nebo squirting – je jedno, které označení pojmenování zvolíme – by neměl být jediným cílem nebo hnacím motorem, kvůli kterému se budeme překotně snažit, ale naopak by to mělo přijít přirozeně jako součást a výsledek maximálního prožitku a uvolnění. Píšu to záměrně z toho důvodu, že mnozí muži, pokud sledují často porno, mají naprosto nereálné představy a pak následně i požadavky na své partnerky.

As I wrote in the introduction to the article, it seems unnecessary to share with you experiences and tips on dildos that you will probably no longer be able to get. Which was exactly why I postponed writing this article. But we have had a new toy in the drawer since the autumn, which I have tried many times. So I really know that it can be a good helper for enjoying a wet orgasm. I decided to include it in today's article as a third tip. You know Wavy Vibes well from me on the blog, so I won't go into lengthy descriptions here. It has an excellent curve and its shape makes it easy to apply the right amount of pressure for proper G-spot stimulation.

Squirting should not be the only goal or motive for which we will crazily strive. Conversely, it should come naturally as a result of ultimative pleasure experience. Unfortunately many men, if they often watch porn, have completely unrealistic sexual ideas and then also the demands on their women.


SHOP MY LOOK