PUNČOCHY

Punčochy k podvazkovému pásu, ale i klasické samodržící punčošky, které drží díky silikonovému pásku v hladkém nebo krajkovém člemu, považuji za velmi důležitou součást šatníku (nemyslím tím jenom toho do postele a na erotické hrátky) a myslím, že každá žena by měla mít v prádelníku alespoň jedny. Miluju krásné prádlo, což už víte, a myslím, že taková ta správná tečka či třešinka na dortu, jak by se řeklo, je, když máte sladěný podvazkový pás s punčochami nebo nejlépe s celou sadou spodního prádla.

A na trhu je celá řada různých punčoch, ať už těch do podvazkového pásu nebo samodržících. V dnešním článku se s vámi podělím o svoje tipy na punčošky, které mi vyhovovaly, které si ráda pořizuju zas a znova, a budu ráda, když mi třeba dáte vědět, jestli máte oblíbeného ještě nějakého jiného výrobce, kterého jsem třeba ještě nevyzkoušela.

Moji nejmilejší sadu – černý krajkový podvazkový pás od značky Wolford, ke kterému patří tělové punčochy, které mají krajkový lem ve stejném designu ibarvě, jako je použit na podvazkáči – dobře znáte, mám ji na titulní stránce blogu. I když to rozhodně není ten nejdražší nebo nejzajímavější kousek, který v prádelníku mám, tak z nějakého důvodu je mému srdci nejbližší. Wolford nabízí především punčochové zboží, ale každý rok udělá i užší kolekci spodního prádla, která za mě obvykle moc zajímavá nebo nápaditá není, takže žádný kousek od nich nevlastním. Většina modelů splňuje moji nejoblíbenější kombinaci, což je tělová punčocha a širší krajkový lem v černé, červené nebo bílé barvě (barevné experimenty nebo neotřelé kombinace u této rakouské značky moc nehledejte). Pokud nechcete nakupovat online z oficiálního webu nebo třeba z About You (kde nabídka není nejširší), doporučuji zajít do OC Chodov, kde mají obchod nebo spojit návštěvu s výletem do Karlových Varů, kde mají obchod přímo na kolonádě

I consider stockings for the garter belt, but also hold ups, which they hold in a smooth or lace hem thanks to the silicone band, to be a very important part of the wardrobe (I don't mean just to the bed and for erotic games). I think every woman should have in the chest of drawers at least one. I love beautiful lingerie, which you already know, and in my opinion the right icing on the cake is when you have a matching garter belt with stockings, or preferably with a whole set of lingerie. There are so many different stockings on the market, whether those in a garter belt or hold ups. In today's article, I will share with you my tips on stockings that suit me, which I like to buy again and again, and I will be happy if you let me know if you have a favorite from another manufacturer that I haven't tried yet.

My favorite set - a black lace garter belt from the Wolford brand, which includes nude stockings that have a lace hem in the same design and color as used on the garter - you know. I had it for a long time on the front page of the blog. Even though it's definitely not the most expensive or THE most interesting piece I have in the dresser, for some reason it's the closest to my heart. Wolford mainly offers hosiery stuff. Every year IT also makes a narrower collection of lingerie, which is usually not very interesting for me, so I don't own any other from this brand. Most models are in my favorite combination, which is the nude stocking and a wider lace hem in black, red or white (color experiments you CAN'T FIND with this Austrian brand). If you do not want to shop online from the official website or from About You (where the offer is not the widest), I recommend going to OC Chodov, where they have a shop, or combine a visit with a trip to Karlovy Vary, where they have a little shop directly on the colonnade.

Podobně sladěné matchmatchi sady bohužel nenabízí mnoho značek. Obvykle mají vždy jeden až dva kusy v kolekci Lise Charmel.  Ale ať už máte sladěné punčohy s vysokým podvazkovým pásem anebo naopak s tím nižším, tak je to za mě dokonalost a úchvatná pastva pro oči. Většina modelů od francouzské značky Lise Charmel (o které jsem na blogu kdysi psala) má překrásné výšivky a úchvatné jemné detaily na každém kousku prádla a stejný vzor je pak použit i na lemu punčoch, pokud ho k dané kolekci nabízejí. Lise Charmel samozřejmě nepatří k nejlevnějším značkám – u prádla mi ještě ta cena přijde v pořádku odpovídající nabízené kvalitě, u punčoch už to nevnímám stejně, nedají se moc sehnat ve slevách nebo outletech, a pokud je zatrhnete třeba při prvním použití, tak to trošku zabolí.

Pokud se rozhodnete investovat do nějakého krásného prádla, ať už od Lise Charmel, Agent Provocateur či jiné dražší značky, která nabízí stejně ladící punčochy k dané kolekci, tak doporučuju koupit dvě sady. V případě, že jste nějakým podobným skvostem obdarované, tak běžte ihned dokoupit sadu punčoch, dokud je mají. Možná vám to přijde zbytečné, ale já jsem takhle přišla o krásně ladící sadu v rudé barvě, protože jsem si punčochy zatrhla asi po půl roce od zakoupení a bohužel to nebyla malá dírka, ale „voko jako prase“. Takže jsou nepoužitelné a další punčochy se mi nikde v Čechách ani zahraničí nepodařilo i přes velkou snahu zakoupit. Je to už víc jak dva roky, ale mrzí mě to doteď…

Mezi moje další velké oblíbence, které s radostí nosím, patří prádlo značky Agent Provocateur (celý článek věnovaný proslulé britské značce spodního prádla najdete na blogu pod tímto odkazem), kterou asi nemusím představovat, stejně jako jejich ikonické punčochy – především „retro“ variantu s charakteristickým švem a patou. AP za mě už dávno není to, co býval (každá kolekce mi upřímně přijde horší a horší), i když musím říct, že prádlo, které jsem dostala letos na Valentýna, mě moc mile překvapilo. Ale punčochy, které nazývají hold ups nebo stay ups, mají pořád překrásné. Krom toho, že podle mě u AP dříve mívali mnohem povedenější kolekce spodního prádla, tak mívali i limitky punčoch, to znamená právě ty ikonické švy a paty byly v různých barvách, které ladily k daným kolekcím prádla, což v aktuálních kolekcích také postrádám…

Unfortunately, many brands do not have similarly matched matchmatch sets in the assortment. Lise Charmel always have one to two collections with this stuff every year. But whether it is a matched stay up with a high garter belt or, conversely, with a lower one, for me it is perfection and a breathtaking feast for the eyes. Most models from the French brand Lise Charmel (which I once wrote about on the blog) have beautiful embroidery and stunning fine details on each piece of lingerie, and the same pattern is then used on the hem of the stockings, if they offer it for the collection. Lise Charmel is of course not one of the cheapest brands - for lingerie in line with the quality offered, it is ok for me, though. But for stockings I no longer perceive it the same. You can not buy them much at discounted proces or outlets, and if you destroy them thé firstntime you use them, oops!

If you decide to invest in some beautiful Stockings or Hold ups whether from Lisa Charmel, Agent Provocateur or other more expensive brands, then I recommend buying two sets. If you are gifted with some similar gems, go and buy a set of stockings immediately as long as they have them in the stock. You may find it unnecessary, but I lost a beautifully matching set from red lace like this.  I tore my stockings about half a year after I bought it and unfortunately it wasn't a small hole. So they are unusable to wear and I have not been able to buy another pair anywhere. It's been more than two years, but I'm still missing them a lot.

My other big favorites that I love to wear is Agent Provocateur lingerie (the whole article dedicated to the famous British lingerie brand can be found on the blog here). Probably I don't have to introduce this brand, as well as their iconic stockings - especially the "retro" variant with a characteristic seam and heel. For me, AP is no longer what it used to be (every collection will honestly get worse and worse for me), although I must say that the lingerie I received this Valentine's Day surprised me very nicely. I mainly miss nude stockings with variously colored iconic seams, which matched the given lingerie collections  in the current offer…

Punčocháče, ať už od AP nebo Lise Charmel, se pohybují v podobné cenové hladině, což je nějakých 40 až 50 €, jedná se většinou o punčochy na podvazkový pás (nemají silikonový lem a samy o sobě na noze nedrží, občas mají tendenci, pokud si pořídíte větší, po noze sklouzávat). Nevím, jestli jsem tak nešikovná nebo vášnivá, ale zatrhávám si punčochy celkem často, a proto raději nakupuji punčochy levnějších značek, kde mě jakákoliv případná nehoda či poničení nemrzí.

O značce Ann Summers jsem na blogu nedávno psala, část jejích punčoch kopíruje (ať nikoho neobviňuji, vlastně ani netuším jestli mají u AP na jejich ikonické punčochy patent :) nebo je takřka identická s modely, které nabízí u Agenta, s tím rozdílem, že jim chybí tmavá špička a materiál je o malinko tenčí, nicméně se prodávají okolo 14 €. Ann velmi často nabízí akci „kup si jedny punčochy a druhé budeš mít za půl“, tuto možnost nabízí snad vždy, když jste v kamenném obchodě, ale většinu času ji mají k dispozici i při online nákupech na internetu, takže pak punčošky vyjdou super výhodně. Pokud budete objednávat punčochy z jakkéhokoliv britského e-shopu, tak si dejte pozor jaký typ punčoch zvolíte. Samodržící punčochy, které mají silikonový lem a můžete je nosit bez uchycení na podvazkovém páse či korzetu nazývají Holds Up, pokud si objednáte Stocking tak obdržte punčochu, která je určená k připnutí, sama o sobě z nohy sjede. 

Preferuji krajkové lemy a moc se mi líbí, pokud je barva punčochy odlišná od barvy krajky v lemu, přijde mi to zajímavější i víc sexy. U ostatních značek, je to kolekce od kolekce, ale moc hezké punčochy jsem zakoupila v Palmers (aktuálně mají v nabídce krásné tělové punčochy s tmavomodrou krajkou), velmi kvalitní kousky nabízí Oroblú (prodává Le Chaton).

Stay up, whether from AP or Lisa Charmel, are in a similar price level, which is about 40 to 50 €, they are mostly stockings on a garter belt (they do not have a silicone hem and do not hold on their own, sometimes they tend to if you get bigger, slide on your leg). I don't know if I'm so clumsy or passionate, but I damage my stockings quite often, so I prefer to buy stockings from cheaper brands, where I'm not sorry for any possible accident.

I wrote about the Ann Summers brand recently on the blog, part of her stockings is identical to the models they offer at Agent, with the difference that they lack the colored toe of the stocking and the material is a bit thinner, but they sell for around € 14. Ann Summers very often offers the 'buy 1 get 1 half Price stockings', this option is valid whenever you are in a brick and mortar shop. I prefer lace hems and I really like it if the color of the stocking is different from the color of the lace in the hem, I find it more interesting and sexy. I bought very nice stockings in Palmers (currently they offer beautiful body stockings with dark blue lace), very high quality pieces are offered by the brand Oroblú (sold by Le Chaton).

Úžasné kousky, u kterých vás díky příznivé ceně nebude mrzet, že nepřežijí první žhavou noc nebo zatrhnutí o hranu postele nabízejí i na stránkách sexshopů. Moji aktuální favorité jsou červené opět velmi podobné AP a klasické samodržící tmavé s moc hezky barevně řešným lemem. Na stránkách sexshopů samozřejně naleznete krom klasických modelů i různé peprnější varianty, které se sice nehodí pro nošení na veřejnosti, ale dají se využít při privátních hrátkách, k erotickým kostýmům atd...

Amazing pieces, for which, thanks to the favorable price, you will not regret if they don´t survive the first hot night or if they tear on the edge of the bed, they also offer them on the sex shops website. My current favorites are these red ones again very similar to AP and classic dark hold ups with a very nice color scheme. On the pages of sex shops, of course, you will find, in addition to classic models, also various peppery variants, which are not suitable for daily wear, but can be used for private games, erotic costumes, etc ...

I když by mi velikostně stačilo S/M, tak si u samodržících punčoch se silikonovým lemem kupuji vždy o velikost větší, nesnáším, když se mi to zařezává a přeštípává to nohu jako buřtík. Kdo cvičíte, ať už posilujete nebo běháte, tak víte, že po výkonu jsou svaly nateklé (druhý den to splaskne), pokud cvičíte obden, tak máte neustále lehce napuchlé nohy, takže je lepší při výběru velikosti punčoch zohlednit. 

Oblíbila jsem si samodržící punčochy z Marks and Spencer, samotnou mě to překvapilo, ale prodávají tam variantu, že máte tělovou punčochu a krajkový lem ve smetanové barvě, není to teda čistá bílá (studený odstín). Ale protože to není taková ta jasná bílá, ale naopak je to teplý odstín, tak to vypadá na těle mnohem lépe a k jakémukoliv smetanovému prádlu to je naprostá pecka, ukazovala jsem je včera na IG. Mají v nabídce kromě klasických celočerných i tmavomodré samodržící punčochy, takže pokud někdo shání levnější variantu k prádlu v této barvě, tak určitě zajděte juknout.

Já si vybírám punčochy podle vzhledu a barvy, aby mi to ladilo k ostatnímu prádlu, a až druhotným faktorem je pro mě, jestli jsou samodržící nebo k připevnění na podvazkový pás. Ano, i když se to asi nemá, tak já si klidně do podvazkáče připnu samodržící punčochu, sice to zapínání je maličko náročnější, ale když to splňuje moje požadavky na vzhled, jsem spokojená. I když se fotím v krásném prádle ráda, tak nechci zaplnit článek fotkami nohou a rozkroku, když nevyfotím detail - tak zase ty punčochy nemusím ukazovat, že :-) . Mám v plánu natočit video, ukázat v něm pro inspiraci všechny mé punčochové favority.

Womanizer Pro

Even if the S/M size would be enough for me, I always buy a larger size for stay ups with a silicone hem. I hate it when cuts into my leg like strinfs into a ham. Whoever exercises, whether you are strengthening or running, you know that after the exercise the muscles are swollen (the next day it gets back to normal), if you exercise every other day, you always have slightly swollen legs, so it is better to take into account when choosing the size of stockings.

I liked the holds up from Marks and Spencer, I was surprised by it myself, but they sell a variant there that you have a nude hosiery and a lace hem in cream color, it's not pure white (cold shade). But because it's not such a bright white, it looks much better on the body and for any underwear in the shade of champagne it's an absolute gem. I showed them yesterday at IG. In addition to the classic all-blacks, they also offer dark blue holds up, so if someone is looking for a cheaper option of stockings for lingerie in this color, be sure to go see it.

I choose stockings according to their appearance and color to match my other lingerie, and the secondary factor for me is whether they are hold ups or to be attached to a garter belt. Yes, even though it's probably not an ideal solution, I can easily attach a self-holding stocking to the garter, although the fastening is a little more difficult, but when it meets my requirements for appearance, I'm satisfied. I plan to make a video, show all my stocking favorites for inspiration.

 

 


SHOP MY LOOK