MASÁŽNÍ SVÍČKY

Když jsem na jaře psala na blog článek o karanténě a o tom, jak si ji užít a ne ji pouze přežít, tak mě ani v těch nejčernějších snech nenapadlo, že i po 11 měsících bude aktuální. I když jsem optimista a vědomě pracuju na tom vidět vždy vše z té lepší stránky, tak se přiznám, že i mně poslední týdny občas dochází sebemotivace. Snažím se neklesat na mysli. S pomocí jógy, běhání a pravidelného domácího kardia, a především režimu, který se snažím dodržovat i doma, se mi to i celkem daří. Ale jsem samozřejmě ráda za každou inspiraci či nový nápad, jak si zpestřit víkendy doma. S radostí jsem proto přijala nabídku na vyzkoušení a zrecenzování masážních svíček od e-shopu www.flagranti.cz.

Less than a year ago, I wrote a blog article about quarantine and how to enjoy it and not just survive it. But even in my darkest dreams, I didn't think that even after 11 months it would still be a hot topic. Even though I am optimistic and I am working to always see everything from the bright side, I admit that I have been losing self-motivation in the last weeks. I try not to lose heart. I regularly practice yoga, run, and enjoy beautiful passionate moments with my loved one at home. Thanks to the regular regime, which I try to follow at home, I quite manage to avoid gloomy thoughts. But of course I'm happy for any inspiration or spicy ideas how to sparkle and bubbly out weekends at home. Therefore, I was super happy since I received an email with the offer to try and review massage candles from the e-shop www.flagranti.cz.

Věřím, že i několika z vás zpříjemním jarní večery doma také soutěží o tyto luxusní svíčky. Kdo sledujete můj profil už delší dobu, víte, že masážní svíčky mám v oblibě a doporučovala jsem vám je jako tip na zajímavý dárek pro jakoukoliv příležitost už několikrát. Je mi moc líto, že nejsem schopná vám prostřednictvím dnešního článku a fotografií popsat jednotlivé vůně, jsou úchvatné. Nemám ráda příliš výraznou parfemaci tělových olejíčků a krémů, což platí i u svíček – jak těch klasických, tak i masážních. Všechny svíčky, o kterých dnes budu psát, voní přesně tak akorát, jak to mám ráda... Navodí příjemnou a nevtíravou atmosféru, zároveň vám ale nezpůsobí bolehlav a nebudete mít nutkání otevřít okno, jak moc intenzivně se budou linout celou místností.

I believe that even some of you will enjoy the spring evenings at home more with giveaway of these luxury candles. If you have been following my profile for a long time, you know that I love massage candles, it's a perfect gift for any occasion. I am truly sorry that I am not able to describe the individual scents to you through today's article, they are breathtaking. I don't like very strong perfumes on body oils, creams, and candles as well. All the candles I'm going to write about today smell just perfect, as much as I like it ... It creates a pleasant atmosphere, but at the same time it won't cause you a headache.

Nechat svíčku hořet, pouze jí provonět interiér, ale nevyužít její hlavní masážní funkce, by byla opravdu velká škoda. Všechny svíčky, které jsem kdy zkoušela, při kontaktu rozpuštěného vosku s kůží nepálí. Osobně na masážích miluji, když používají nahřáté olejíčky a horké lávové kameny – teplo krásně uvolňuje nejenom zatuhlou šíji. Pokud jste ale velcí cíťové, doporučuji svíčku před zahájením masáže sfouknout a pár minut počkat. Neotálejte však moc dlouho, jinak by vosk začal tuhnout. Což je mimochodem další ze skvělých vlastností masážních svíček, to jest možnost jejich opětovného použití, pokud nevypotřebujete celý obsah najednou. Znáte to – někdy se naplánovaná romantická předehra krapet zvrhne, a než pomalu stačíte svíčku rozehřát, už sténáte vzrušením a na masáž si nejspíš ani nevzpomenete.

Letting the candle burn, only to scent your home, but not to use it's main massage function, would be a great pity. All the candles I've ever tried do not burn when the dissolved wax comes in contact with the skin. I love when they use heated oils and hot stones for massages - the heat beautifully relaxes not only the stiff neck. But if you are very sensitive, I recommend blowing out the candle before starting the massage and waiting a few minutes, the oil will cool down slightly. However, do not delay for too long, otherwise the wax will begin to solidify. Which, by the way, is another of the great features of massage candles. You can reuse them if you do not consume up the entire contents of the candle package at once. because you know it - sometimes you a planned romantic overture, but before you can slowly warm up the candle, you moan with pleasure and probably you won't even remember the massage.

Má zkušenost je taková, že pokud jsem v roli maséra já, dočká se můj protějšek opravdu dlouhého smyslného uvolnění. Jsem v tomhle malinko zlomyslná – opravdu si užívám pozvolného dráždění, nenápadného zajíždění do erotogenních zón, kterým zvyšujete vzrušení. Rozhodně se nemusíte bát používat olej, který vznikne z rozpuštěného vosku, i k stimulaci intimních partií. Když jsem naopak v pozici masírovaného já, tak nám rozhodně svíčka vystačí na několik použití, protože masáž nemá zas tak dlouhého trvání…

Pokud si nejste jistí, jak na teplý masážní olej bude váš protějšek reagovat, nalijte si obsah svíčky nejprve do dlaní a teprve potom ho začněte pozvolna roztírat. Svíčky můžete vybírat podle nejrůznějších parametrů, od výrobce, preferované vůně, požadované velikosti až k designu výrobku, který odpovídá vašemu vkusu. Jak se říká, 100 lidí – 100 chutí, naštěstí je opravdu z čeho vybírat. Co do velikosti menší masážní svíčky v plechovém obalu pojmenované podle názvu metropolí z mého blogu určitě znáte. Vždy mi přišlo cool pořídit si svíčku z města, kam jsem se zrovna chystala cestovat, díky mini velikosti se vejdou do každého kufru . V dnešním článku vám chci představit svíčky luxusnější kategorie, které jsou velikostně větší, s výraznějším designem, celkově stylovější.

By the way, if I massage, I give to my partner a really long sensual relaxation. I'm a little mischievous about this - I really enjoy the gradual slow stimulation, the inconspicuous entry into the erogenous zones, which increases the excitement even more. You definitely don't have to be afraid to use the oil that comes from the dissolved wax to stimulate the intimate areas. On the contrary, when somebody massages me, the candle is definitely enough for several uses, because the massage never lasts too long…

If you are trying massage candles for the first time and you are not sure how the temperature of the massage oil will suit you, first pour it into your palms a little and only then start to spread it slowly all over your body. There are countless massage candles, you can choose according to various parameters, by the brand, the preferred scent or colour, the required size to the design of the product that suits your taste. You probably know small massage candles in tin packaging named after the name of metropolises from my blog. It always seemed cool to me to buy a candle according to the city I was just going to travel to, thanks to the mini size they will fit in any suitcase. But in today's blog post, I want to show you candles from a more luxurious category, which are larger in size, with a more pronounced design, let's say high end candles.

Pokud milujete kokos, tak si zamilujete svíčku Plaisir Secret. Tvar konévky s praktickým zobáčkem vám nenabízí moc prostoru pro fantazii. Nejedná se o žádnou výzdobu interiéru, ale o svíčku, se kterou si užijete skvělou předehru. Rozkošná kulatá krabička, ve které dorazí, celkový dojem jenom umocní.

If you love coconut, as I do - you will love the Plaisir Secret candle for sure. The shape of the can with a practical funnel shows, it is not an interior decoration, but a candle with which you can enjoy an amazing passion time. The adorable black  round box in which it arrives will only enhance the overall impression.

Stejně jako předchozí svíčka i tento minimalistický kousek od značky Mystim má hubičku, díky které můžete snadněji cílit, kam vosk rozlijete. Testovali jsme tu s vůní zázvorových sušenek, za sebe bych ji pojmenovala máslové zázvorové sušenky. Takže pokud jste na dietě a na kilometry se vyhýbáte všemu, co by dráždilo vaše chuťové pohárky, raději sáhněte po jiné vůni – v nabídce jich mají spoustu.

Like the previous candle, also this minimalist piece from the Mystim brand has a spout, thanks to which you can more easily target where you spill the hot wax. We tested  this one - ginger biscuits. I would name them butter ginger biscuits from your grandma. So if you're on a restriction diet and for miles you try to avoid anything mouthwatering, you'd better reach for a different scent - they have a lot of them on offer.

Jestli chcete působit nenápadně (ať už před návštěvami nebo nahodilými známostmi, které si občas přivedete domů) či hledáte svíčku, která splňuje parametry vkusného bytového doplňku a na první pohled nevypadá jako masážní, doporučuji sáhnout po jedné ze tří svíček, které si nechalo Flagranti vytvořit na míru. U mě to vyhrála pochopitelně ta kokosová, ale pokud hledáte více pánskou vůni, tak doporučuji santalové dřevo. Nejméně výrazná, ale přitom zajímavě nevtíravá vůně se začne uvolňovat, když si zapálíte svíčku Sea Salt.

Všechny masážní svíčky mají po rozehřátí podobnou velmi příjemnou texturu, nepálí, zanechají pokožku šťavnatou a vyživenou. Věřím, že příjemná masáž se sexy zakončením potěší každého, ať už chcete druhého jen tak potěšit, nebo hledáte tip na originální dárek.

If you want your candles to look inconspicuous (whether before family members or occasional acquaintances/visitors, which you sometimes bring home) or you are looking for a candle that meets the parameters of a tasteful home accessory and does not look like a massage at first glance, I recommend reaching for one of these three candles. Flagranti made to measure. For me, of course, the coconut won, but if you're looking for a more men's scent, I recommend sandalwood. The least pronounced, but at the same time interestingly unobtrusive scent begins to be released when you light a Sea Salt candle.

All massage candles I tested have a similar very pleasant texture when heated, they do not burn on the skin at all, after the massage they leave the skin perfectly hydrated and nourished. I believe that a pleasant massage with a sexy finish will please everyone, whether you just want to enjoy time together or you are looking for a tip for an original gift.

Na závěr tu mám tři praktické tipy.

Finally, I have three practical tips.

• It depends on where you plan to do the massage, but I definitely recommend putting a towel or sheet under you. When the wax drips, I have tried that it can be washed easily, but it will probably be harder to remove from the sofa, for example.

• The candles I mention in today's article are very high quality, it is unnecessary to use most of the contents at once, I have tried that thanks to the perfect concentration, the oil does not dry out, so the candle will last you for several seductive massages.

• If the massage makes you so hot that you forget about the massage in the middle and jump straight to lovemaking, then I recommend taking a shower together at the end. Candle oil is beautifully absorbed into the skin, but must be processed. If, thanks to unbearable lust, a larger layer of dissolved wax remains somewhere on your body, it will leave a thin film on your skin. You can easily get rid of it under a stream of hot water.

 


SHOP MY LOOK