FUCK ME erotická hra

S každým sexuálním partnerem máte po čase tendenci skončit u oblíbených poloh a praktik, které vám dělají dobře, bez ohledu na to, jestli se jedná o milence nebo stálého partnera.  Možná to máte jinak, ale já jsem tuhle jistou formu stereotypu po čase měla i s většinou klientů.  Objevíte, co dělá tomu druhému dobře, co ho vzrušuje, a tím, že se jedná „o sázku na jistotu”, tak se toho obvykle rádi držíte. Nejrůznější hry jsou skvělou možností z téhle tak trošku zajeté rutiny jednou za čas vystoupit. V dnešním článku se s vámi chci podělit o recenzi na herní sadu, a protože se přiznám, že po vybalení jsme chvilku tápali, jak se přesně má hrát, budu ráda, pokud ji máte někde vyzkoušenou, když se se mnou podělíte o své zkušenosti.

With every sexual partner, no matter if it's  a lover, a boyfriend or even a husband, after a while you tend to return the most popular and proven positions that  make you horny and you can easily climax. Maybe you have other experiences. But over time, I had this certain form of sex stereotype with  all my lovers and clients as well. You will discover what turns on the other person and because it's a guaranteed success way to a strong orgasm, you usually like to stick to it. Various erotic games are a great opportunity to get out of this little sexual routine once in a while. In today's article, I would love to share a review of a game set with you. I admit to you that after unpacking we didn't know exactly how to play it. So I will be very happy if you have tried this one if you can share your experience with me.

Jsem zvyklá, že většina her včetně těch klasických obsahuje návod a pravidla, kterými se řídíte. Obsah krabičky Fuck me jsme prozkoumali několikrát, ale manuál jsme bohužel nenašli. Popis na webu prodejce i výrobce je tak trošku zavádějící. Nebo alespoň podle mě.

Automaticky jsem předpokládala, že objednávám jednu hru, jejíž obsah využijeme celý najednou. Fuck me jak se ukázalo, je spíš perfektní dovolenková sada, která obsahuje několik aktivit, které můžete mezi sebou střídat, hrát i nezávisle na sobě, případně i propojit, což si myslím, že je perfektní.

V balíčku naleznete:

6x sexy úkol v 10 jazycích

2x erotické kostky (s polohami a místy)

1x Kámasútra karty (54 unikátních sexuálních poloh)

1x erekční kroužek na penis (zpevní erekci)

1x vibrační kroužek (pro společné orgasmy)

Most of the games, including the classic board games like Scrable that I had the opportunity to play, contain instructions that you can follow. We were searching through  the contents of the Fuck me box several times, but unfortunately we did not find the rules. The description on the seller's and producer's website is a bit misleading. Or at least in my opinion.

I thought that I was ordering a game, in which we would use all at once. Fuck me is even more, it´s a perfect holiday set, which include several activities that you can play independently, or even combine, which I think is fabulous

In the package you will find:

6x sex task booklets

2x erotic dice, 1 with positions and 1 with places

1x set of Kama Sutra cards and drawings with hints (54 unique sexual positions)

1x vibrating cock ring

1x vibrating ring to spice up your play.

Hrací kostky máme doma již ve dvou jiných vyhotoveních, jedny z adventního kalendáře a ty druhé, tuším, měl už doma můj partner, takže nás tolik nezaujaly. I když pokud nic podobného nemáte vyzkoušeného, věřím, že z kostek budete nadšení.

Po dovolenkovém testování musím říct, že nás nejvíc zaujaly karty Kámasútra. Chvilku jsme zvažovali, že se pustíme do nějaké klasické karetní hry, kterou ozvláštníme právě kartičkami vyobrazujícími nejrůznější sexuální polohy, ale přišlo nám to zbytečně zdlouhavé, takže jsme si s nimi nakonec zpestřili celou dovolenou. Karty jsme společně prošli a vytřídili jsme polohy, které obvykle rádi děláme, k těm se nemusíme motivovat, a vynechali jsme několik kartiček, které nám přišly na naše poměry buď až moc akrobatické, nebo nepohodlné. Ve vyselektovaném balíčku zůstaly kartičky s polohami, které jsme možná párkrát zkusili i které jsme nezkoušeli nikdy. Samozřejmě se jednalo z části spíš o lehce pozměněné polohy, které máme v našem repertoáru běžně zařazené, ale proč nevyzkoušet něco trochu jiného?  Postupně v průběhu dovolené jsme losovali a vybírali si karty jako inspiraci, musím říct, že to bylo vážně perfektní zpestření. Takže jsme rozhodně nelitovali, že jsme je sebou na loď přibalili.

Fuck me je ideální sada, pokud doma žádné hry nevlastníte. V jednom balení obdržíte rovnou několik věcí, se kterými si můžete hrát dle libosti, pravidla a limity určuje pouze vaše fantazie. Na druhou stranu, i když máte leccos za sebou a na stránkách sexshopu nepatříte mezi nové zákazníky, i tak si myslím, že i pro tenhle mix her najdete uplatnění, které vás maximálně uspokojí.

We already have two sets of erotic dice at home, one from the Advent calendar and the other, I think my boyfriend had at home, so we weren't so much excited them. Although if you have not tried anything like this, I believe that you will be thrilled with these erotic dice. After the holiday testing, I must say that finally we were most impresed by the Kama Sutra cards. We considered for a while that we would start playing some classic card game, which we would specialize with these cards depicting various sexual positions. But we found it could be unnecessarily lengthy and complicated, so we decided to draw lots and enjoy the whole holiday with them.

We went through all 54 cards together and sorted out our favourite sex positions because we don't need motivation to do it. We sorted out a few cards that look too uncomfortable to us. There are cards in the selected package with positions that we may have tried a few times, since we started dating or some we have never tried. Of course, it was partly more of a slightly altered position, which we usually have in our sex repertoire, but why not try something a little different and spice up your private time? Gradually, during the holidays, we drew lots and chose cards as inspiration, I must say that it was really a brilliant idea. So we definitely didn't regret packing them on the boat with us.

Fuck me is the perfect box if you don't own any games at home at all. In one package, you will receive several things that you can play with at will, the rules and limits are determined only by your fantazies and imagination. On the other hand, even if you have a lot behind you and you are not one of the new customers on the sex shop website, I still think you will really enjoy this mix of sexy games.


SHOP MY LOOK