ESKORT A JEHO LEGALITA VS LEGITIMITA

Za dobu, co píšu tento blog mi přišlo nespočet dotazů na to, zdali je eskort legální a jaká je právní úprava této oblasti. Tudíž jsem se vám rozhodla toto téma v rámci možností přiblížit a objasnit. 

Poskytování eskortu, nebo jak se často lidově říká prostituce, se nejen v České republice, ale ve většině zemí nachází v takzvané šedé zóně. Vzhledem k různým vymezením tohoto pojmu a okruhu aktivit, které by zde mohly být zahrnuty lze říci, že je u nás regulována pouze část aktivit. Přístup některých států je represivní, což znamená, že jakékoliv aktivity, které by mohly být s eskortem spojovány jsou nelegální, jelikož je to společensky nežádoucí. Další přístup k této oblasti se dá nazvat jako abolice, neboli zakázání obchodu se lidmi a kuplířstvím, můžeme vidět, že se dostáváme do oné šedé zóny. Posledním přístupem je reglementace, což je snaha kontrolovat a regulovat tuto oblast jak z pohledu zákazu obchodování s lidmi, či snaze regulace daní. 

Česká republika spadá do oblasti, kde dochází k reglementaci této šedé zóny. A zde se nastává ten oříšek. Stát ví, že k ní dochází, nicméně reguluje pouze část této oblasti a v posledních letech se řeší spíš problematika zdanění celé oblasti. Takže spíše, než jestli je eskort legální se nabízí otázka, jestli je legitimní, tudíž ospravedlnitelný. 

Trestní zákoník hovoří o trestání kuplířství a obchodování s lidmi v §189 a §168. Tato regulace vychází z Mezinárodní úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a vykořisťování prostituce jiného, kterou je Česká republika vázána od poloviny dvacátého století. Dále je v §190 zakázáno provozovat eskort v blízkosti škol, školských nebo jiných obdobných zařízení sloužících k pobytu či návštěv dětí.  Jednotlivé obce taktéž regulují nabízení sexuálních služeb na veřejných prostranstvích. 

Nicméně prostituce sama osobě zde není nikde obsažena, není povolena ani zakázána. Prakticky neexistuje definice tohoto pojmu. Co v této oblasti regulováno je, je ochrana mladistvých a dětí, která je blíže stanovena v §ž Zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  Proto můj blog i sociálně sítě jsou přístupné osobám starším 18 let (ale pokud samozřejmě někdo uvede lživé informace  při registraci do gmailu nebo platforem Mety, tak to už neovlivním).

Jak jsem již zmiňovala, neexistuje definice pojmu prostituce a ani jejího provozování. Již dlouhou dobu se hovoří o regulaci této profese, která by umožnila danit příjmy a celkově peníze, které se v této oblasti šedé ekonomiky točí. Tento zákon o regulaci profese ovšem neexistuje a ani možnost, jak se vyvarovat možným nepříjemnostem a provozovat eskort jako živnost.

Existuje tudíž cesta, jak se věnovat eskortu, či dělat společnici legálně v rámci živnosti? Pokud patříte mezi mé čtenáře, víte, že se řídím heslem, že pravda je pružná. No a v našem právním řádu se jistá pružnost také nachází. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání stanoví, že živností není poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb, což by platilo například na Red District, pokud by byl v Česku, a ne v Amsterdamu. V rámci živnostenského podnikání vyšlo Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., které se věnuje obsahu jednotlivých živností. A konkrétně příloha č. 4, bod 78 se věnují poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu. Zde jsou zmíněny právě i doprovodné služby jako hostesky a společnice. Tudíž živnost jakožto společnice lze provozovat nejen legitimně, ale i legálně. Čí, samozřejmě mám na mysli situaci, že si daná slečna vše domlouvá sama, pokud schůzka domlouvá třetí strana,tak to už samozřejmě do kuplířství spadá, ale o tom už jsem mnohokrát na blogu psala.

Jak jste z dnešního článku mohli vyčíst, tato oblast je velice ošemetná a dá se na ni nahlížet ze spousta směrů. Nicméně pokud si zvolíte cestu, která nepůjde proti paragrafům 168, 189 a 190 Trestního zákoníku, nedostanete se do střetu se zákonem.

 


SHOP MY LOOK