DAS HOTEL ENNS

Pokud patříte mezi milovníky sexu na netradičních místech nebo rádi navštěvujete netradiční a zajímavé hotely, určitě vám doporučuju navštívit jednopokojový hotel, který se nachází kousek od česko-rakouských hranic ve věži přímo na náměstí malebného městečka Enns. To bývá označováno za nejstarší město celého Rakouska a nazýváno skutečnou kolébkou rakouské civilizace.

If you belong to the category of sex lovers in unconvientional places or like to visit interesting hotels, I definitely recommend you visit a one-room hotel, which is located near the Czech-Austrian border in a tower directly on the square of the beautiful town of Enns. It´s considered the oldest town in Austria and is called the real cradle of Austrian civilization.

Městská věž nabízí pouze jediný pokoj, takže od 8 hod. večer do 9 hod. ráno budete jedinými návštěvníky (turisté mají možnost návštěvy vyhlídky na věži od 9 hod. rána do 8 hod. večera po vhození mince, pak už jsou dveře automaticky uzavřené a jedinými pány věže jste tu pouze vy). Mám ráda všechno zvláštní i zajímavé, takže jsem si naše rande ve věži neskutečně užila, oceňovala, že je velmi dobře vyhřívaná, takže jsem si mohla užívat krásy místních prostor pouze v krajkovém prádle.

Červená mučírna - Růžový slon

The town tower in Enns offers only one room, so from 8 pm to 9 am you will be the only visitors (tourists have the opportunity to visit the view from the tower from 9 am to 8 pm after inserting a coin down at the entrance, then the door is automatically closed and the only guests of the tower are you). I like everything special and interesting, so I really enjoyed our date in the tower. I appreciated that the room was very well heated, so I could enjoy the beauty of the local area only in seductive lace lingerie.

Hotelový pokoj, který se nachází v místě bývalého pokoje pro strážce věže, je moderně opravený, ale zároveň má ponecháno množství historických prvků. Pohled na ně si můžete užívat například při sprchování. Jedná se o pokoj typu „open room“, v němž je sprcha otevřená a toaleta je oddělená pouze sklem, to znamená nic vhodného pro stydlíny. Naopak se tu nabízí spousta možností, pokud si chcete nezávazně užívat – vyzkoušet si například historické Role Play.

The hotel room, located at the top of the tower at the place of the former tower guard room, has been modernly renovated, while retaining many historic features. You can enjoy the view of them, for example, when showering. This is an "open room", in which the shower is part of the room and the toilet is separated only by glass, which means nothing suitable for bashful. On the contrary, there are many options how to enjoy a passionate date. For example, try a Role Play in themed costumes.

Nejlepší na tom všem samozřejmě je diskrétní soukromí, takže ať už si chcete užít, zažít bondage hrátky u starodávných dřevěných trámů či si vychutnat orální sex v prostředí historické věže na chladných historických schodech, nic vám nebrání.Stejně tak máte možnost si užít vášnivé milování zezadu s výhledem do krajů okolo Enns nahoře na věži, při kterém vás nebude nikdo rušit.

This possibility of privacy is faboulous, so whether you want to enjoy bondage games at the ancient wooden beams or indulge in oral sex in the setting of a historic tower on the cold historic stairs, there's nothing stopping you. It's great that you have the opportunity to enjoy intense lovemaking from behind with a view of the landscape around Enns up on the tower, where no one will see you.

Jsem přesvědčená, že stejně jako hudba, tak i prostředí velmi výrazně ovlivňuje chuť i náladu na nejrůznější sexuální hrátky. Proto si myslím, že je čas od času důležité vyměnit domácí postel za nějaké netradiční místo, kde můžete zažít zase něco jiného. Narozdíl od ostatních jednopokojových hotelů, nacházejících se v nejrůznějších metropolích, návštěva Das Hotel im Ennser Stadtturm patří mezi cenově velmi příznivé zážitky.

 

 

Music, as well as the environment, significantly affects the taste and mood of various sex games and experiments. That's why I think it's important from time to time to replace your home bed with a special place where you can enjoy something new and maybe much more. Unlike other one-room hotels located in various cities, a visit to the Das Hotel im Ennser Stadtturm is a very affordable experience.


SHOP MY LOOK