DÁRKY

 

Ať už se jedná o jakoukoliv příležitost, či událost, myslím si, že většina lidí, obzvláště slečen je rádo, když se jim dostane pozornosti toho druhého a jsou obdarovávány/ni. Ať už se jedná o dary hmotné, a to ro různé kytice, parfémy, šperky, či kabelky, nebo o dary finanční. V dnešním článku se zaměřím na jednotlivé formy darů a jaké úskalí se s nimi mohou pojit, protože jak se říká, better safe than sorry. Většina z nás nemá touhu vídat své ex, bez ohledu na to, jestli to jsou bývalí partneři, nebo milenci a rozhodně s nimi nechcete řešit vracení dárků, kterými Vás v minulosti zahrnuli. A případné udání na finanční úřad od zhrzeného podporovatele také není nic příjemného. 

Pokud dostáváte dary od svého partnera, rodičů, či rodinných příslušníků převážně, tak vám dopředu řeknu, že tento článek pro vás bude spíše zpestřením, jelikož se této oblasti nebudu tolik věnovat. Tento článek by mohly spíše ocenit dívky, které si hledají, nebo již mají sponzora, či jsou společnice, jsou obdarovávány a chtěly by vědět na co si dávat pozor, či čemu se vyvarovat. Spolu s dary se totiž mohou pojit i věci jako jsou daně, nebo darovací smlouva.

Pokud dostáváte dary od své přímé i nepřímé rodiny, nebo partnera se kterým žijete minimálně rok ve společné domácnosti, můžete si oddychnout, tyto dary žádné úřady zajímat nemohou ani nemusí. Ve všech ostatních případech byla sice daň darovací zrušena, nicméně se přesunula akorát do jiné kategorie a je upravena v zákoně o daních z příjmu. Změna se taky týká sazby daně, která je nehledě na výši přijatého daru 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby. Jak jste se již mohli dočíst ve článku o eskortu (odkaz zde), kde jsem naťukla profesi společnice jakožto živnost, toto spadá do kategorie fyzických osob mající volnou živnost. Do této kategorie mimochodem mohou spadat i umělci, novináři, modelky, či třeba influenceři, takže pokud do některé z těchto kategorií zapadáte, daně z darů se vztahují i na vás. Pokud nespadáte do kategorie živnostníků, a právě jste si oddechli, tak ještě zbystřete, týká se vás to také. Daňové přiznání byste měli podat spolu s živnostníky do 1. dubna následujícího kalendářního roku a tyto dary by zde měly figurovat jako ostatní příjem. 

Jak je to tedy s finančními a hmotnými dary? Finanční dary jsou o něco jednodušší, již z podstaty samotného darování se jedná o jednostranný akt, který je ve váš prospěch a není od vás požadováno žádné protiplnění. Jedině v prospěch státu. I tak bych vám doporučila, abyste preferovaly předávání finančních darů v hotovosti. V takovém případě totíž nelze dohledat a propojit si dárce s obdarovaným jako tomu je u převádění peněz přes bankovní účty. Pokud nemáte na výběr a váš milenec, či podporovatel trvá na bankovním převodu (třeba kvůli vzdálenosti mezi vámi), doporučila bych využít služeb PayPal či Western Union, kde opět nemusí být použity údaje o vašem bankovním spojení, ani pravé jméno, obzvlášť, pokud vystupujete používáte jiné jméno. Zkrátka se vyhnout jakékoliv digitální stopě, která by mohla být spojována s vaším jménem. Jinak se může stát, že by si dané výpisy z účtu mohl uschovávat a v krajním případě byste tyto příjmy musela danit. 

S hmotnými dary to může být komplikovanější. Pokud se jedná o drobnější předměty, nemusíte si na nic zásadního při samotném darování dávat pozor, nicméně pokud se jednalo o poněkud větší dary (auto, byt…), nebo by to váš štědrý dárce vyžadoval, můžete se setkat s darovací smlouvou. Ta sice figuruje jako potvrzení, že jste převzali dar, nicméně, není vůbec od věci přemýšlet nad tím, že by tuto smlouvu mohl někdo na vás vytáhnout a chtít dokázat, že jste tento příjem zdanili. Protože byť se jedná o dar, je to příjem a pro dárce výdej. Pokud by vás zajímala, jak byste měli počítat daně z daru, počítá se s tržní cenou dané věci, za kterou ji lze pořídit a z té se dále vychází. Klidní ovšem můžete zůstat, pokud cena daru od jedné osoby nepřesáhne částku 15. 000 Kč za zdaňovací období čili za jeden rok. Tudíž pokud máte více sponzorů, kteří vás obdarovávají skromně, nebo jednorázově a tento limit nepřekročíte. Můžete být klidní. Nicméně na velké dárky bych si dala pozor ještě z jednoho důvodu a to z toho, jestli jste vůbec pochopily pravou podstatu darování, nebo se jedná jen o nabídku zápůjčky. Dovolím si toto zmínit převážně pro mladší slečny, které s tímto ještě nemusely mít zkušenost. Několikrát se mi stalo, že jsem narazila na muže, kteří ihned nabízeli klíčky od auta, ale nemysleli to jako dar, pouze jako benefit po dobu, co s nimi budu udržovat vztah a jakmile by byl ukončen, tak by i tyto "benefity" ve formě auta končily. Toto stejné může být i s nabídkou klíčů od bytu

Vím, že je to zase po nějaké době článek trochu z jiného soudku, ale říkala jsem si, že když se na blogu věnuji tipům na dárky pro muže, i pro ženy a sdílím tipy jak dostávat více dárků, nebylo by od věci nakousnout i tuto oblast, která s tím může být spojena.

 


SHOP MY LOOK