DANCING HOUSE HOTEL

Přesně za minutu dvanáct jsme si stihli užít poslední pražské „hotelové rande“. Miluju hotely. Až když jsem přestala tolik cestovat, uvědomila jsem si, jak moc mi hotelové pokoje chybí. Mám pocit, že v cizím prostředí se zkrátka dokážete lépe a více odvázat než v domácí posteli, kde víte, že za zdmi dalšího pokoje na vás čekají další úkoly a povinnosti. Což, co si budeme povídat, moc sexy není...

Můj muž naštěstí pochopil mou touhou po naškrobeném hotelovém povlečení, takže i když žijeme v Praze, celkem pravidelně si dopřáváme rande v nejrůznějších pražských hotelích. Po všech jarních omezeních jsme si v létě užili několik takových večerů a rozhodně vám je mohu jen a jen doporučit. Tím, že si zabookujete termín předem, se máte na co těšit. A já miluju ten pocit mít se na co těšit.

Naše poslední „předlockdownové rande“ proběhlo v Tančícím domě. I když díky všem svým zážitkům znám spoustu pražských hotelů, zde jsem nikdy ubytovaná nebyla. Což je velká škoda, protože tenhle hotel rozhodně stojí za návštěvu, a to nejenom kvůli restauraci "Ginger a Fred "s překrásným výhledem, která se nachází v horní části budovy. Jako hoteloví hosté si budeme moct užívat výhled na Pražský hrad i ostatní památky během snídaně.

Červená mučírna - Růžový slon

We managed to enjoy the last Prague "hotel date" at the eleventh hour. Since I stopped traveling that much I realized how much I missed hotel rooms. I have a feeling that in a foreign environment you can simply untie better and more than in your home bed, where you know that behind the walls in another room, other tasks and responsibilities await you. Which, to be honest, it's not very sexy ...

Fortunately for me, my man understood my desire for starched hotel bedding, so even though we live in Prague, we regularly indulge in dates in various Prague hotels. After all the spring restrictions, we enjoyed some amazing passionate summer evenings in Czech hotels and I can definitely only recommend you do the same. Booking a sexy date in advance, you have something to look forward to. And I just love that kind of feeling.

Our last "pre-lockdown date“ happened in the Dancing House. Although I know a lot of Prague hotels thanks to all my experiences, I have never stayed there. Which is a pity, because this hotel is definitely worth a visit, not only because of a beautiful view  from the restaurant "Ginger and Fred", which is located at the top of the building. As hotel guests, you will be able to enjoy the view of Prague Castle and other sights during breakfast.

Hotelové restaurace, pokud tedy stojí za to, mám v oblibě z několika důvodů: jako hoteloví hosté nemusíte složitě řešit vrstvení, obuv (především v sychravém a zimním počasí), můžete si zvolit šatičky i střevíčky dle libosti, bez ohledu na venkovní teplotu a pohodlně sjet výtahem do restaurace. Také můžete sáhnout po speciálních punčocháčích, které mají upravený rozkrok tak, aby je nebylo nutné ihned po večeři sundávat. Na hotelovém rande, byť si jej dopřejete třeba v místě, kde bydlíte, je skvělé to, že na chvilku necháte všechny běžné starosti za dveřmi hotelového pokoje, vychutnáváte si sklenku bublin a vaším největším úkolem je vybrat si, které sexy punčocháče na večer zvolíte.

So, if they are worth it, I like hotel restaurants for several reasons: as hotel guests you don't have to deal with layering, shoes (especially in damp and winter weather). You can choose dresses and heels as you like, regardless of the outside temperature and comfortably take the elevator to the restaurant. You can also enjoy to wearing special tights, which have a modified crotch so that it is not necessary to take them off immediately after dinner, if you are about to get it on. On a hotel date, even if you indulge in the city where you live, it´s amazing  that you can leave all the usual worries behind the hotel door for a while, enjoy a glass of bubbles and your biggest task is choosing which sexy tights you will be wearing for the evening.

Tančící dům patří mezi dominanty Prahy, které každoročně obdivuje spousta turistů. Hotel je zde teprve od roku 2016, takže jsou všechny pokoje moderní, designové. Nepatřím mezi milovníky stylu „zlato, mramor, andělíčci“, preferuji současnou jednoduchou svěží architekturu před komplikovanými interiéry plnými baldachýnů. Takže pokoj i koupelna s prostornou vanou si mě získaly okamžitě. Zbožňuji výhledy a chlípně přiznávám, že mě vzrušuje, když je na nás vidět, což náš pokoj splňoval naprosto perfektně. Pokud patříte mezi stydlivější milovníky výhledu, tak se můžete pokochat Pražským hradem a na večer si zatáhnout závěsy.

The Dancing House is one of the dominants of Prague, which is admired by many tourists every year. The hotel has only been here since 2016, so all rooms are modern and design. I am not one of the lovers of the style "gold, marble, angels". I prefer simple fresh contemporary architecture more than elaborate interiors full of canopies. So the room and bathroom with a spacious bathtub in the Dancing House hotel won me over immediately. I adore the views and lustfully admit that I am excited to be seen. Our room fulfilled this perfectly. If you are one of the more shy view lovers, you can of course  admire Prague Castle and pull the curtains in the evening.

Mám ráda, když máte v pokojích možnost různého nasvícení. Světlo stejně jako hudba dokáže stimulovat vaše prožitky, podobný efekt na mě má i osvětlení. V Tančícím domě na nás všechny hříšné mysleli, krom nastavení intenzity světla si můžete zvolit i jeho barevnost. Takže i když jste v tu chvíli v Praze, díky červenému světlu si budete připadat jako v Red Light districtu v Amsterdamu. Co si budeme povídat – přítmí a červené světlo dají prostor ke spoustě nespoutaných dobrodružství...

I like it when you have possibilities of different lighting in the hotel rooms. Light as well as music can stimulate your experiences, lighting has a similar effect on me. In the Dancing House, they thought of all us naughty people, in addition to adjusting the intensity of light, you can also choose preferable color. So even if you are in Prague at the moment, thanks to the red light you will feel as you were in the Red Light district in Amsterdam. Let ś admit it - the darkness and the red light leave space for a lot of unfettered adventures ...

 

 


SHOP MY LOOK