ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Nepomátla jsem se. Adventní kalendář pro dospělé máme položený na komodě v ložnici právě teď a s velkým nadšením jsme v pátek otevřeli jedno z posledních okének. Takže přišel čas  na recenzi :-)

Víte, že na Instagramu miluju tu možnost se inspirovat. Fotka erotického adventního kalendáře pro dospělé, plného hraček a pomůcek kterou jsem uviděla na jednom profilu mě velmi zaujala. Nikdy jsem nic podobného neviděla ani o ničem neslyšela, takže mě to samozřejmě nadchlo a chtěla jsem vědět víc... Bez ohledu na to, že už bylo 22. 12., jsem po kalendáři začala toužit. Já když něco chci, tak včera bylo pozdě. Moje netrpělivost v kombinaci s urputností je leckdy pěkně otravná, ale občas mi je nápomocná při tom dostat se rychle k tomu, po čem zrovna toužím. 23. 12. už jsem měla stránku prodejce otevřenou asi po dvacáté, byla jsem rozhodnutá, že musíme pro kalendář vyrazit do Německa (kalendář prodává německý sexshop, který nedoručuje do ČR). Nicméně Ježíšek mě dárkem v podobě letenek tak překvapil, že na nákupní výlet nebyl čas. Po kalendáři jsem toužit nepřestala, ještě z Martiniku jsem kalendář přes Amazon objednala a 6. ledna už ho měla doma.

 I´m not crazy. We have the Erotic Advent calendar for adults on the chest of drawers in the bedroom right now. With great enthusiasm we opened one of the last windows on Friday. So it's time for a review :-)

You know, I love the opportunity to be inspired on Instagram. The photo of the Sexy Advent calendar with erotic toys, which I saw on one profile, fascinated me a lot. I've never seen or heard about anything like that so I was thrilled and wanted to know more ... Despite the fact that it was already December 22nd, I began to long for the calendar so much. If I want something, it was too late yesterday. My impatience, combined with stubbornness, is sometimes quite annoying, but sometimes it helps me to get quickly what I want. On December 23rd, I had already opened the seller's website for about the twentieth time. I was determined that we had to go to Germany for the calendar (the calendar is sold by a German sex shop, which does not deliver to the Czech Republic). However, Santa Claus surprised me so much with a gift in the form of air tickets that there was no time for a shopping trip. I didn't stop longing for the calendar and I ordered the calendar from Martinique Island by Amazon and already had it at home in the Czech republic on January 6. 

 

Původně jsem si říkala, že ho schovám a použiju příští rok. Tahle myšlenka mi moc dlouho nevydržela. Jednak jsem se bála expirace u některých produktů, hlavně bych nedokázala čekat.  Samozřejmě nejsme děti a bohužel také nemáme tolik času, takže nevylupujeme, respektive neotevíráme poctivě každý den ráno nebo večer. Vyhodnotili jsme, že vylupování si zaslouží sklenku něčeho dobrého a krásné prádlo k tomu, takže si s ním zpestřujeme některý z víkendových dnů. Okénka otevíráme nahodile a většinou otevřeme jedno až tři, záleží na tom, co zrovna daná krabička obsahuje.

Proč vám o tom píšu? Důvody jsou hned dva. Za prvé mi to přijde jako super tip na příští rok, pro nedočkavce mého tipu se kalendář stále prodává a aktuálně je i velmi výrazně zlevněný. Kalendář je opravdu perfektně zpracovaný, líbí se mi originální a vkusný obal, který ozdobí každou ložnici a zároveň morálně nepohorší všetečné děti, příbuzné či paní na úklid :-).

Obsah, který je samozřejmě podstatnější, je kvalitně vybraný a pestrý. Samozřejmě pokud jste hříšní jako já, tak nejspíš už budete některé kousky znát a mít je doma. Mně se líbí možnost to otevírat společně a prozkoumávat, pokud jste třeba čerstvě ve vztahu jako já, nebo si tím můžete zpestřit domácí stereotyp, ke kterému se má každý vztah po čase tendenci uchýlit.

Červená mučírna - Růžový slon

I originally thought I would hide it and use it the next year. The idea didn't last long. I was afraid of the expiration of some products, and most importantly I couldn't wait to open it. Of course, we are not children and unfortunately we also do not have that much time, so we do not rob or open honestly every morning or evening. We decided that opening windows deserves a glass of something bubbly and beautiful lace lingerie for that, so we will make one of the weekends special with it. We open the windows randomly and usually open one to three, depending on what is inside.

Why am I writing to you about this? There are two reasons. First of all, it sounds like a great tip for next year. For the eager of my type, the calendar is still available and is currently on sale. The calendar is really perfectly designed, I like the interesting and tasteful cover that will decorate every bedroom and at the same time will not morally offend inquisitive children, relatives or the cleaning lady :-).

The content, which is of course more important, is well selected and varied. Of course, if you're naughty like me, you'll probably already know some of the pieces and have them at home. I like the opportunity to open it together and explore. If, for example, you are fresh in a relationship like me, or you can diversify your domestic stereotype, to which every relationship tends to resort over time. 

Tím, že se jedná o můj první kalendář, nedokážu říct, jestli je v porovnání s ostatními, které na německém trhu nebo i českém trhu nabízejí, lepší či horší nebo jak moc se jeho náplň každý rok liší. Proto vám nebudu prozrazovat obsah každého okénka. Nás letos potěšily hračky, mazadla – však to znáte, „kdo maže, ten jede” – a super pouta. Ty si dovolím vyzdvihnout. Nejednalo se o žádné béčkové atrapy, ale opravdu hezky zpracovaná kožená pouta na horní i dolní končetiny. Kalendář obsahoval i rozkošný bičík, spíš takové jemné plácátko. Což bylo za mě v pořádku, líbilo se mi, že kalendář byl různorodý a podle toho, co každého zaujme, se může v dané oblasti rozvíjet a přikupovat větší, drsnější, pevnější, zkrátka pokročilejší pomůcky.

I když je kalendář v plné ceně v přepočtu na české koruny dražší, jeho cena mi přijde opodstatněná. Obsahuje perfektní a kvalitní kousky, se kterými si užijete spousty zábavy. Letos na podzim to určitě nepodcením, pokud neobjevím ekvivalent na českém trhu, ráda si z Německa kalendář na zpříjemnění prosincových večerů zakoupím znovu. Pokud jsem někoho z Vás dnešním článkem jak se říká nahlodala a zvažujete  pořízení podobného kousku, jukněte na roční kalendář, který mají aktuálně na stránce, funguje na stejném principu, akorát vylupujete okénko jednou za měsíc...

I can't say whether the calendar is better or worse compared to others that they offer on the German market or even the Czech market, or how much its content differs every year, since it was my first calendar at all. I will not reveal the contents of each window to you. This year we were pleased with toys, lubricants and great handcuffs. I dare to emphasize those. Really nicely crafted leather handcuffs for the upper and lower limbs. The calendar also contained an adorable whip, more like a delicate slap. Which was fine for me, I liked that the calendar was diverse, and depending on what interested everyone, they could develop and buy larger, rougher, firmer, in short, more advanced erotic toys in the area. Of course I have to mention the main gift, the box with the number 24 - Womanizer.

Although the full price of the calendar is quite high in Czech crowns, it seems justified to me. It contains perfect and high-quality pieces with which you will have a lot of fun. I will definitely not underestimate this autumn. If I do not find the equivalent on the Czech market, I will be happy to buy a calendar from Germany again to make December evenings more pleasant. If you found this article appealing and you are considering buying a similar piece, look at the annual calendar they currently have on the site, it works on the same principle, you just open the window once a month.


SHOP MY LOOK