DÁRKY PRO OBA

Rozhodně netvrdím a nechci, aby moje předvánoční články na blogu působily tak, že pokud nenajdete pod stromečkem vibrátor nebo jakoukoliv jinou erotickou pomůcku, je to špatně :). Sama nesnáším nevyžádané rady zdarma, jak se říká, natož doporučení typu „musíš“ atd. Nicméně vzhledem k tomu, že píšu o sexu, o tom, jak si více užívat milostné hrátky, a na blogu najdete jak články o nezávazném randění za odměnutipy na krásné sexy prádlo, tak recenze na erotické pomůcky, budou logicky moje vánoční tipy sexy a z oblasti erotiky. Pokud někdo toužíte po receptu na fitness cukroví nebo skvělou vánoční štolu, tak jukněte na jinak tematicky zaměřený blog. Předpokládám, že za tu dobu, co blog píšu, znáte mě i můj způsob psaní. Takže úvod byl napsaný spíš pro nové čtenáře.

I'm not saying and definetely I don't want my pre-Christmas blog articles to seem as if you don't find a vibrator or any other erotic toys under the Christmas tree, something is wrong :). I hate unsolicited advice, as well as "you have to"  recommendations, etc. However, since I ´m writting A blog about sex, how to enjoy all passion love games more, and on the blog you can also tips for  beautiful sexy lingerie, and reviews on erotic toys, logically my Christmas tips will be sexy and from the field of eroticism. If someone wants a recipe for healthy Christmas cookies, then go to an otherwise thematically focused blog. I assume that as I ´ve have been writting the blog for more than two years, you know me and the topic of this website. So this little  introduction was written more for new readers.

sexshop Růžový slon

Pokud bych si měla vybrat mezi naklizeným bytem, upečeným cukrovím nebo krásně prožitým vánočním časem, vždy zvolím to poslední. S klidným srdcem připouštím, že možná patřím do kategorie „mrcha líná, co si ráda užívá“, ale věřím, že pokud jste v časovém presu, tak si úklid můžete u někoho objednat a, co si budeme povídat, i dobré domácí cukroví se dá koupit. V nejhorším případě za vás i ty dárky někdo hezky a vkusně zabalí a úplně v tom nejhorším pořád existují krásné papírové tašky s mašlí, že… Rozhodně vás nechci nabádat k ignorování vánočních tradic nebo zahálce, jenom si myslím, že pokud jste vytížení, tak je zbytečné si přidávat o důvod navíc k tomu cítit se uštvaně. Tak trošku mám pocit, že hashtag, který by vystihoval vánoční svátky nejvíc, by zněl #ustvanaalestihlajsemvšechno.

If I have to choose between a perfectly tidy apartment, and baked homemade candies or spending a beautiful Christmas time with my loved ones, I will always choose the second option. I calmly admit that I may belong to the category of "lazy bitch who likes to enjoy", but I believe that if you are super busy, you can order a cleaning lady and good homemade sweets you can also buy.

In the worst case, someone will wrap Christmas gifts nicely and tastefully for you and in the worst case, there are still beautiful paper bags with a ribbon that… I definitely do not want to encourage you to ignore Christmas traditions or to inaction, I just think that if you are busy, there is no reason to add additional duty , which makeS you feel even more exhausted.

Vánoce vnímám jako prostor pro zhodnocení předešlého roku, prostor pro setkání s lidmi, které máme rádi, pro užívání všeho dobrého, co nám život nabízí, což je nejenom skvělé jídlo v okruhu nejbližších, dobré pití, ale i samozřejmě užití si privátního času s partnerem. Doufám, že třeba díky mým sexy vánočním tipům „si naježíte“ alias nadělíte čas pro sebe. Pokud netoužíte erotické pomůcce, podělím se s Vámi o tip na velmi příjemný privátní welness na Praze 9, kde si můžete odpočinout od předvánočního shonu. nebo poukaz sem darovat pod stromeček.

Christmas is in my opinion time to evaluate the previous year, some space in our calendars for meeting our friends and families, for enjoying all the good what life can bring to us, which is not only delicious food and ambrosial drinks, but also of course enjoying private time with a partner. I hope that, thanks to my sexy Christmas tips, you will find time for yourself. If you do not long for new erotic toys, I will share with you a tip on a very pleasant private wellness in Prague 9, where you can relax from the hustle and bustle of Christmas. A voucher to the Spa can also be a great gift.

Určitě vás nepřekvapí, že mým doporučením číslo jedna vždycky byl a bude We-Vibe. Vím, že Nobelovy ceny se udělují úplně v jiných kategoriích, ale jsem přesvědčená, že ocenění by si zasloužil i výrobce tohoto párového vibrátoru. I když jsme vyzkoušeli spoustu nejrůznějších hraček a velmi jsme si je užívali, We-Vibe je sázka na jistotu. Takový instantní orgasmus, který možná v dnešní zrychlené době oceníme o to víc. Článek, kde dopodrobna popisuji  jednotlivé výhody této erotické pomůcky, se kterou si užijete oba zároveň, naleznete zde.

It will certainly not surprise you that my number one recommendation has always been and will be the partner vibrator We-Vibe. I know that the Nobel Prizes are awarded in completely different categories, but I am convinced that the manufacturer of this paired vibrator would also deserve an award. Although we have tried a lot of different toys and enjoyed them a lot, We-Vibe is a sure bet. Such an instant orgasm, which we may appreciate all the more in today's fast-paced times. The article, where I describe in detail the individual benefits of this erotic toy, with which you can enjoy both at the same time, can be found here.

 

Skvělým dárkem, pokud toužíte objevit kouzlo análního sexu, jsou anální kolíky, šperky nebo kuličky, čímž myslím černý anální vibrátor Black Master, elegantní vibrátor pro potěšení každého zadečku. Je sestaven z postupně se zvětšujících kuliček k různě dlouhému zasunutí. V kombinaci s vibracemi vás čekají dosud nepoznané prožitky! Vibrátor můžete použít k postupné přípravě na anální styk s partnerem nebo pro zpříjemnění sexuálních chvilek ve dvou. Pokud toužíte „navštívit“ druhou dírku, určitě nepodceňte lubrikační gel, našeho aktuálního favorita – fialový anální gelík znáte nejspíš z videí i předchozích článků.

An amazing gift if you want to discover the magic of anal sex are anal plugs, jewelry or this balls, by which I mean the anal vibrator Black Master, an elegant dark vibrator for the pleasure of every ass. It is composed of gradually increasing beads for insertion lengths of various lengths. In combination with vibrations, unforgettable experiences await you! You can use the vibrator to prepare for anal intercourse with a partner or to make sexual moments for two more enjoyable. If you want to visit the second hole, be sure not to underestimate the lubricating gel, our current favorite - you know the purple anal gel from videos and previous articles.

Pokud toužíte po hračce, řekněme, pro pokročilé… Nechci kategorizovat, ale myslím, že jako první hračku určitě víc oceníte jakýkoliv model We-Vibe než třeba Satisfayer 4 couples. Doporučuji následující: Double Sided i již zmiňovaný Satisfayer 4 couples znáte z recenzí na blogu, takže se tu nechci jejich popisem opakovat. Společně se Strapless Triple Game se jedná o skvělé pomocníky, kteří vnesou do vaší ložnice zas nové a jiné nepoznané zážitky, které rozhodně stojí za to zažít, nejenom o Vánocích.

If you are looking for an erotic toy, let's say for advanced lovers… I don't want to categorize, but I think as a beginner you will definitely appreciate any We-Vibe model more than the Satisfayer 4 couples. Here are my reccomendations: You know both Double Sided and the already mentioned Satisfayer 4 couples from the reviews on the blog, so I don't want to repeat their description here. Together with Strapless Triple Game, these are great erotic toys that will bring new and other hitherto unknown experiences to your bedroom, which are definitely worth experiencing, not only at Christmas time.

 

 


SHOP MY LOOK